Medžlis Islamske zajednice Teslić ogranizovao je završne ispite u periodu od 24. 05. do 08. 06. 2014. godine  tokom vikenda. Obzirom da naš Medžlis broji sveukupno 12 Džemata tako su i završni ispiti realizovani na način da smo u toku jednog vikenda imali završne ispite u četiri Džemata tj. dva Džemata dnevno i to sljedećim rasporedom:

·         24. 05. Džemati Stenjak-Teslić i Barići

·         25. 05. Džemati Gusti Teslić i Hranković

·         31. 05. Džemati Rajševa i Kamenica

·         01. 06. Džemati Ružević i Donja Osivica

·         07. 06. Džemati Gomjenica i Gornja Osivica

·         08. 06. Džemati Marica i Irice

Formirana je tročlana komisija u sastavu: predsjednik komisije Sifet ef. Hadžić, član Bersad ef. Kozlić i član Edin ef. Mahmutović.  Na svim završnim ispitima prisutan je bio i glavni imam koji je nadgledao, pratio i uzeo učešće pri ispitivanju djece. Brojnost djece na završnim ispitima u ovoj godini uzimajući u obzir sveukupan broj je približan broju od prošle godine. U mektebskim dnevnicima upisano je nešto malo više od 450 polaznika, dok je završnim ispitima pristupilo njih oko 380. Ove godine su, kao i predhodnih, imami uputili pozive roditeljima da pristvuju završnim ispitima što je urodilo plodom tako da je odziv Džematlija i roditelja bio zadovoljavajući.

Koristimo se prilikom da  zahvalimo roditeljima, polaznicima mekteba  i svim ostalim koji su nam pomagali, ali i da čestitamo na postignutim rezultatima.

ENVER ef. GONDŽIĆ

Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image

 

 

Active Image
 
Active Image
 

 

Active Image
 
Active Image

 

 


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba