U èetvrtak 10. novembra 2016. godine realiziran je projekat opremanja sedam mektebskih uèionica na podruèju Muftiluka zenièkog, po jedna na svakom med?lisu Islamske zajednice ovog Muftiluka. Donaciju za opremanje mektebskih uèionica obezbijedilo je pobratimljeno muftijstvo Muftijstva zenièkog Gazi Osman-paša iz Turske, posredstvom Predsjedništva vjerskih poslova Republike Turske.

Na podruèju MIZ-e Tesli? opremljena je uèionica u d?ematu Bari?i. Polaznici mekteba ovog d?emata imat ?e priliku da sjedu u nove klupe i stolice koje ?e u budu?nosti krasiti njihovu d?amiju i mektebsku uèionicu, te biti podstrek za postizanje još boljih rezultata.

Active Image
 
Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
 
 

 


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba