* PREDAVANJE DR.GOLUBOVIÆA

Dana 27.12.2016.god u prostoriji aneks sale d?amije Stenjak-Tesli? predavanje za polaznike ovog mekteba je odr?ao doktor stomatologije Golubovi? Bahrija. Predavaèa je predstavio muallim ovog mekteba, Sifet ef. Had?i?, koji je govorio o temeljima oralne higijene kod muslimana i praksi Allahovog poslanika, Muhammeda, a.s. Dr.Golubovi? je govorio o va?nosti oralne higijene, mogu?nostima i prevenciji bolesti zuba i desni. Doktor je naglasio va?nost pranja zubi i govorio o mogu?nosti postavljanja zubne proteze i drugim vezanim pitanjima. Prisutni polaznici su dobili prigodne poklone i letke koje su ponijeli svojim ku?ama.

* PREGLEDI KOD DOKTORA

U narednim danima, a sve do 04.12.2016., polaznici mekteba su imali besplatne preglede, popravke i vaðenje zubi. U manjim grupa je posje?ena stomatološka ordinacija Dr.Golubovi? u gradu Tesli?, svaki dan po jedan dio polaznika mekteba, a djeca su kroz dru?enje i zabavu puno nauèili.

Nadir Hujdur – polaznik mekteba Stenjak-Tesli?

Active Image
 
Active Image
 
Active Image
  Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image

 


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba