Active ImageDana 14.1.2017. godine u 80 godini ?ivota na Ahiret je preselio had?i Mehmed Zukanovi?.

Roðen je 14.11.1937. godine u Gustom Tesli?u, gdje je završio mekteb pred Hojkuri? ef. Ibrahimom, kada je prouèio i prvu hatmu u d?ematu 1946. godine. Kao jedan od najboljih uèaèa tadašnji Kadija Be?ir ef. Jahi? ga je poduèavao 4 godine, a Mehmed ef. je pješaèio i po 10 km da bi stekao znanje. Kadija ga je na kraju poslao na polaganje imamskog ispita u Sarajevo što je on uspješno završio. Imamsku slu?bu je poèeo 1957. godine u svom rodnom mjestu Gustom Tesli?u. Tada je predvodio u jednoj od najstarijih d?amija na podruèju Tesli?a (Stara d?amija) sve do 1975. godine kada se otvorila nova d?amija koju su agresori srušili 1992. godine. Had?i Mehmed je svoj lièni imetak, novac i snagu dao da se napravi ova d?amija. Had?d? je obavio dva puta. Tokom rata je radio u svom d?ematu ali je obavljao i d?enaze u svim drugim d?ematima do 1995. kada je sa suprugom i djecom protjeran. Skrasio se u mjestu Dolac (Tešanj) gdje je proveo dvije godine uèe?i djecu, gdje je spremio tri uèenika za medresu, koji su danas uspješni imami. Nakon toga je otišao u Sarajevo, gdje je proveo tri godine. 2000. godine se vratio u svoje rodno mjesto kada je prvi pokrenuo incijativu da se porušeni ostaci d?amije deminiraju i oèiste. Sve je sam platio iz svog d?epa ne oèekivaju?i bilo kakvu naknadu i priznanje od ljudi. Materijal za d?amiju je davao od sebe, sa ostalim d?ematlijama, koji su imali potpuno povjerenje u njega. Izveo je mnoge generacije u mektebu, a svi u selu se hvale njegovim pristupom i naèinom rada sa djecom, te svi oni koji su prošli kroz njegov mekteb sje?aju se kako im je lijepo i drago uèiti pred Mehmed ef. jer je on za svaku nauèenu suru davao nagradu iz svog d?epa. Pomagao je svima, bez obzira na vjeru i naciju, a dokaz tome je veliko poštovanje pravoslavnog stanovništva prema njemu. Tokom svog ?ivota ?ivio je skromno, pobo?no i uzorno. U imamskom pozivu proveo je 50 godina.

Active Image
 
 Active Image

Njegov odlazak sa Dunjaluka je gubitak ne samo za porodicu i d?emat nego i za cjelokupnu Islamsku zajednicu jer smo ostali bez velikog èovjeka, koji je svojim radom ostavio veliki trag, koji svjedoèi njegovu dobroèinstvu i radu na Allahovom putu. Molimo Uzvišenog Allaha d?.š. da mu da dobro oba Svijeta. Amin!

Alen ef. Jaši?

 


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba