U nedjelju, 09. aprila 2017. godina, sa početkom u 9 sati održano je takmičenje za polaznike mektebske nastave na nivou našeg Medžlisa IZ-e Teslić. Takmičenje u ogranizaciji Medžlisa IZ-e Teslić održano je u gradskoj džamiji džemata Stenjak-Teslić. Glavni imam Džafer ef. Gračić  otvorio je ovo natjecanje uputivši nekoliko savjeta i dovu za dobar uspjeh. Takmičenju je pristupilo po četiri takmičara iz svakog džemata podijeljeni u četiri kategorije: opće znanje stariji uzrast, opće znanje mlađi uzrast, kiraet stariji i mlađi uzrast. Mlađi uzrast predstavljali su učenici uzrasta do sedmog razreda, dok su tri najstarija razreda osnovne škole spadali u stariju kategoriju.

Svi takmičari su pokazali zavidne rezultate, a po okončanju istog proglašeni su najuspješniji polaznici mektebske nastave na području Medžlisa IZ-e Teslić.

-          Prva tri mjesta iz općeg znanja za stariji uzrast zauzeli su sljedeći takmičari:

1.     Sivić Sanel džemat Ružević, imam Enver ef. Gondžić

2.     Huseinbašić Amina džemat Stenjak-Teslić, imam Sifet ef. Hadžić

3.     Kopić Amina džemat Barići, imam Edin ef. Mahmutović

 

-          Opće znanje mlađi uzrast:

1.     Gondžić Amina džemat Ružević, imam Enver ef. Gondžić

2.     Suljaković Amra džemat Hranković, imam Amir ef. Muminović

3.     Kajganić Adna džemat Stenjak-Teslić, imam Sifet ef. Hadžić

 

-          Kiraet stariji uzrast:

1.     Mušić Nejla džemat Ružević, imam Enver ef. Gondžić

2.     Kapić Esad džemat Kamenica, imam Džemail ef. Hodžić

3.     Iriškić Ajla džemat Barići, imam Edin ef. Mahmutović

 

-          Kiraet mlađi uzrast:

1.     Turkeš Erna  džemat Stenjak-Teslić, imam Sifet ef. Hadžić

2.     Hajdarević Eldar džemat Kamenica, imam Džemail ef. Hodžić

3.     Ševkić Lejla džemat Ružević, imam Enver ef. Gondžić

 

 

Poredak po džematima bio je sljedeći:

1.  Ružević

2.  Stenjak-Teslić

3.   Kamenica

4.  Barići

5.  Hranković

6.  G. Teslić

7.  Gomjenica

8.  Rajševa

9.  G. Osivica

10.D. Osivica

11. Irice i Marica

Poslije obavljenog takmičenja pročitani su rezultati te uručena priznanja i prigodne hedije, nakon čega je upriličen ručak za imame i tamičare.

Enver ef. Gondžić

Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image

 


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba