Active Image

U D?ematu Tesli?- Stenjak najve?a pa?nja i aktivnot  usmjereni su ka poslovima oko dovršenja D?amije, ?ija izgradnja je zapo?ela 2004. godine. Obzirom da se o aktivnostima na  planu izgradnje D?amije govori na drugom mjestu  ove WEB stranice ne?emo se na tome više zadr?avati.   Osim poslova na D?amiji u toku 2008. godine ra?eno je na unutrašnjem sre?ivanju stana za imama i sre?ivanju mezarja.   ?elimo podsjetiti da je u toku proteklog rata ovaj D?emat prvi prognan, 04. juna 1992. godine a D?amija je zapaljena ve? 5 juna.   Povratak u ovaj D?emat krenuo je ?im su to mogu?nosti dozvolile i ostvaren je u zna?ajnom procentu.   Popravljaju?i svoje ku?e ove D?ematlije su radile i na popravci stambeno-poslovne zgrade, koja se nalazi u ovom D?ematu, a bila je zna?ajnoj mjeri devastirana  Zgrada je osposobljena za svoju namjenu. U prizemlju je moderno opremljena u?ionica za vjersku obuku i prostorije MeD?lisa a na spratu su dva stana. Potkrovlje je opremljeno za D?amiju, kojoj i sada slu?i, do završetka nove D?amije.                                                                                                                                       H.F.

 

 

 

Saznaj više!   

 


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba