Active Image

Na podru?ju Tesli?a D?emat Bari?i je prvi pokrenuo obnovu porušene D?amije. U tom nastojanju iskazao je istrajnost što je motivisalo i druge D?emate da krenu sa obnovom svojih D?amija.  Nakon obnove D?amije krenulo se sa obnovom vakufske ku?e koja je bila devastirana. Ku?a je u potpunsti obnovljena i mjesni imam u njoj ve? stanuje.   Nametnula se potreba za izgradnjom gasulhane i gara?e. U toku 2008. godine  izgra?en je potrebni objekat, na grubo,  i jednim dijelo se ve? koristi.   Ina?e, D?emat Bari?i je lijepo prigradsko naselje sa ?estitim ljudima. Smatramo za potrebu napomenuti da je u ovom D?ematu preko 30 godina imamsku du?nosti vršio rahmetli Husein ef. Iriški?. I ?itav ratni period  je bio me?u malobrojnim Muslimanima Tesli?a i u njemu su imali zna?ajan oslonac i utjehu.   Kada se krenulo sa obnovom D?amije i kada se situacija prili?no smirila, u toku priprema za odlazak na D?umu namaz, Allahovom odredbom, preselio je na Ahiret.

   Njegovo djelo i njegov ahlak sna?no su cijenjeni od strane D?ematlija Bari?a, pa i šire, i na sebe je ostavio uspomenu po onome što je dobro i trajno.

 

 Saznaj više! 

Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba