Datum:

Džemat Gomjenica

                 

    Gomjenica je najmlađi i jedan od manjih džemata u sastavu Medžlisa IZ Teslić. Kao samostalan džemat nastao je u septembru 2004. godine. Prije tog datuma  Gomjenica je bila u sastavu džemata Barići.
U prijeratnom periodu u ovom  mjestu postojao je mesdžid, koji je u toku rata porušen. Izgradnjom Džamije osjetila se potreba da se ovo mjesto osamostali kao džemat, nakon  što je utvrđeno da za isto postoje svi potrebni uvjeti.

    Džemat Gomjenica nalazi se jugozapadno, udaljen pet kilometra od grada Teslić. Osim naselja Gomjenica u sastavu džemata su i zaseoci Zečevo Brdo i dio Bardaka. Džemat broji 152 domaćinstava. Procenat povratnika u džemat je 96%. Povratkom stanovnika pristupilo se obnovi stambenog fonda,  jer većina objekata bila je  uništena ili devastirana do te mjere da se u istima nije moglo stanovati. Uz obnovu stambenih objekata džematlije su  pristupile i gradnji džamije, umjesto prijeratnog mekteba. Nakon dobivenih odobrenja sa gradnjom se otpočelo u maju 2003. godine, a u augustu  iste godine bila je  gotova i džamija i munara. Preko 90% sredstava za džamiju i munaru obezbijedile su džematlije Gomjenice, a ponajviše izgradnju su pomogli Gomjeničani zaposleni u inostranstvu. Svečano otvorenje džamije održano je 08. 08. 2004. godine i bilo je veoma posjećeno. Nakon otvorenja u džamiju je uvedeno centralno grijanje, jednoobrazna prostirka i dva kompjutera za potrebe vjerske obuke. Pored džamije izgrađena je i u funkciju stavljena i gasulhana. U funkciju je pušten novoizgrađeni vodovod u Gomjenici, a podrazumijeva se da je voda uvedena i u džamiju.

   

   U narednom periodu nameće se kao potreba da se sagleda mogućnost kako riješiti potrebu za imamskim stanom u džematu, jer samostalan džemat podrazumijeva i stalnog imama što pretpostavlja da džemat ima vakufski stan. Već je postalo tradicija da se godišnje organizuje jedan širi mevlud, a u povodu otvorenja džamije, na dan kada je bilo otvorenje ili blizu tog datuma, koji bude veoma posjećen.

 

 

 

Džematski odbor 2010-2014.:

 • Dubravac Mehmed, predsjednik i mutevlija
 • Ramić Jasko, član
 • Botić Selvet, član
 • Zekić Šahdo, član
 • Jasmin Botić, blagajnik
 • Elvedin ef. Huseinbašić, prof., imam


 
Džemat Gomjenica vodi se kao samostalan džemat od 2004. godine. Prvi imam, Fadil ef. Halilović, radio je honorarno do kraja 2008. godine. Sadašnji imam obavlja dužnost honorarno. Od osnivanja džemata do danas mujezinsku dužnost obavlja Šahdo Zekić. Dužnost blagajnika obavlja Jasmin Botić.
Hadždž su do sada obavili Mehmed Ramić, Alija i Fazila Rahić.
Botić Nusreta je jedini svršenik fakulteta u džematu.

 

Džemat uz džamiju posjeduje gasulhanu i šehidsko obilježje.


 Šehidi i civilne žrtve rata:

 • Botić Tahir   1963-1992,
 • Botić Fehim 1954-1992,
 • Botić Kasim 1959-1992,
 • Botić Salkan 1972-1992,
 • Botić Ibrahim 1972-1992,
 • Botić Muhamed 1974-1992,
 • Botić Esad 1960-1992,
 • Botić Dedo 1961-1993,
 • Botić Meho 1969-1994,
 • Botić Muhamed 1962-1995,
 • Botić Perhat 1953-1995,
 • Botić Himzo 1958-1995,
 • Rašić Alija 1971-1992,
 • Rašić Dragan 1964-1992,
 • Rašić Amir 1970-1993,
 • Sejdinović Ibro 1969-1992,
 • Delić Šahdo 1966-1992,
 • Ramić Mehmed 1944-1994,
 • Zekić Ismet 1967-1995.

   

Značajnija dešavanja i radovi u  džematu Gomjenica u proteklom periodu:

 • Urađena džamija (komplet enterijer) 
 • Uvedeno podno grijanje 
 • Nova prostirka
 • Novo ozvučenje 

 

Džematski odbor koji je obavlja dužnost u periodu 2018 – 2022 godine:

 • Edin ef. Mahmutović, imam
 • Botić Nihad, predsjednik
 • Rašić Samir, član
 • Botić Emir, član
 • Dubravac Ernad, član
 • Botić Jasmin, blagajnik

 

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis