Datum:

Džemat Gusti Teslić

     Džemat  Gusti Teslić je jedan od najstarijih džemata na području Medžlisa IZ Teslić, pa i šire. Nalazi se nedaleko od grada Teslića (5 km), na veoma lijepom položaju, pored magistralnog puta Teslić - Banja Luka.

Od davnina se pamti da je u ovom džematu postojala jedna stara džamija, koja se nalazila između G.Teslića i Ðulića - mjestu koje i pripada ovom džematu. Na mjestu gdje se nalazi današnja džamija, postojala je džamija koja je srušena tokom minulog rata 1992-1995. god. Odlukom džematskog odbora G.Teslić uz podršku i saglasnost Izvršnog odbora Medžlisa IZ Teslić, pokrenuta je akcija obnove srušene džamije, koja je je bila minirana i srušena do temelja avgusta 1992. godine.
Pored pokrenute akcije o obnovi džamije, ovaj džemat je poduzeo mjere o opstanku  povratnika na svoja ognjišta, a njih je bilo 90% ukupne populacije u G.Tesliću. Uz veliki trud i napor i uz veliku pomoć džematlija iz G.Teslića, naših džematlija iz dijaspore, te uz pomoć dobrih ljudi, džamija je završena do 16.08.2003. god, kada je bilo i svečano otvorenje. Danas ovaj džemat zajedno sa Ðulićem broji 250 domaćinstava, koji su redovni članovi IZ.
Ovaj džemat posjeduje dva punkta, gdje se redovno održava mektebska nastava, a to su: G.Teslić i Ðulić.

Zaseok Ðulić, koji pripada džematu G.Teslić, je izgradio Mesdžid u kome se održava mektebska nastava. Broj učenika koji pohađaju mektebsku nastavu u oba punkta iznosi 70.
Godine 2008.  počela
je izgradnja imamskog stana. Zahvaljujući trudu džematlija i uz pomoć ljudi iz drugih džemata, velikih donatora (najvećim dijelom iz našeg susjednog Tešnja),  te uz pomoć MIZ-Teslić i muftiluka Zeničkog, stan je završen. 

Prvi imam u Gustom Tesliću bio je Halil ef. Mujanović, a poslije njega je bio Mehmed ef.Zukanović, koji je imamsku službu obavljao u G.Tesliću 50 god.
Pored imamskog stana  ovaj džemat u svojoj infrastrukturi posjeduje  džamiju, mesdžid u Ðuliću, abdestanu, gasulhanu, kotlovnicu koja služi za zagrijavanje džamije i još nešto vakufskog zemljišta koje pripada džamiji.  Sastav džematskog odbora 2006-2010: 

 • Mešinović Šaban - mutevelija
 • Kahrimanović Muharem - član
 • Hanić Fehim –član
 • Omerović Elvedin – član
 • Lučić Ramo ef. – član po službenoj dužnosti
 • Bilinovic Ibro – Blagajnik

  Dosadašnji imami: 

 • Mujanović  rahmetli Halil ef.
 • Zukanović  hadži Mehmed ef.
 • Lužić Ramo ef.
 • Kozlić Bersad ef.
 • Jašić Alen ef.

  Dosadašnji mujezini : 

 • Bilinović hadži  Bijeli
 • Bilinović Smajo
 • Omerović Hamid
 • Omerović Omer

  Dosadašnje mutevelije : 

 • Hanić  rahmetli Šaban
 • Bilinović hadži Bijeli
 • Omerović Ibrahim,

  Dosadašnji blagajnici  

 • Bilinović hadži Bijeli
 • Bilinović Ibro

  Hadžije iz džemata : 

 • Hanić rahmetli Šaban
 • Zukanović Mehmed ef.
 • Šehric Fatima
 • Kahrimanović Fatima
 • Mešinović Fatima

  Osobe koje su završile neku od medresa : 

 • Mujčinovic Enes ef.
 • Omerović Sabina

  Spisak lica koji su završili fakultete : 

 • Mešinović rahmetli Meho
 • Tatarević Zaim
 • Rizvanović Emin
 • Mahmutović Fehim
 • Mujanović Ferid
 • Kahrimanović Nijaz
 • Šehrić Izet
 • Mešinović Sulejmanć
 • Mešinović Esma
 • Omerović Smajl
 • Bilinović Šemsudin
 • Bilinović Šemsa

  Spisak šehida i civilnih žrtava rata iz džemata G.Tesli? : 

 • Bilinović Bilina Smajl
 • Bilinović Bilina Sabahudin
 • Bilinović Bijelog Vehbija
 • Brković Fehima Sead
 • Hanić  Bećira Nermin
 • Hatić  Šabana Hasan
 • Omerović Mustafe Ibro
 • Omerović Rame Huso
 • Mešinović Rešida Huso
 • Mešinović Rešida Meho
 • Mešinović Nezira Meho
 • Mehmedović Zaima Nermin
 • Jeterić Šabana Meho
 • Jeterić Saliha Abdulah
 • Tatarević Hasana Safet
 • Karabegović Alije Fahrudin
 • Zilkić Alije Zaim
 • Zilkić Ahmeta Azem

   Vjerski Objekti u džematu : 

 • Džamija
 • Mesdžid u Ðuliću
 • Gasulhana
 • Šehidsko spomen obilježje
 • Imamska kuća

 

Značajnija dešavanja i radovi u  džematu Gusti Teslić u proteklom periodu:

 • uveli grijanje;
 • okrečena džamija;
 • urađena abdesthana;
 • urađeni kandilji;
 • urađena ograda oko džamije;
 • sređeno ozvučenje.

 

Džematski odbor koji je obavlja dužnost u periodu 2018 – 2022 godine

Imam, hafiz, Alem ef. Rahić, preuzeo dužnost od 1.9.2019.

Džematski odbor:

 • Bihinović Osman, predsjednik
 • Bihinović Suad, član
 • Hatić Šaban, blagajnik

 

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis