Džemat Stenjak-Teslić

 

 Geografski položaj:

     Džemat Stenjak-Teslić se nalazi na ulazu u grad Teslić s lijeve strane, a obuhvata prigradsko naselje zvano Stenjak i cijelo područje grada. Ne može se tačno utvrditi starost ovoga Džemata, ali na osnovu usmenih predanja i svjedočenjem generacija koje su rođene u drugoj deceniji prošloga vijeka, a živi su i danas, može se utvrditi da je prva Džamija sagrađena u periodu između 1920. i 1930. godine. Postoji predanje da je prvo otvorenje, na mjestu gdje se i danas nalazi  Džamija, bilo 1924. godine, ali pisanog dokumenta o ovome nema. Neki tvrde da je na prostoru današnjeg Stenjaka u vrijeme dolaska austro-ugarske bilo samo četiri muslimanske kuće. Naziv Stenjak je dobio po stijenama koje su se nekada nalazile na mjestu današnjeg majdana i kažu da su bile tolike da kada bi bilo oblačno da su za nebo vezale. Cijeli grad Teslić je izgrađen od kamena s Majdana. 

 

 

Infrastruktura Džemata

 Svakako da još uvijek ima živih Džematlija koji se sjećaju mekteba poznat po imenu Fajića mekteb i nalazio se iznad sadašnjeg Omladinskog doma s lijeve strane. Danas ne postoje materijalni dokazi o postojanju ovoga mekteba. Džamija je doživljavala brojne restauracije, rušenja, dograđivanja što je sudbina brojnih naših Džamija ovih prostora. Pred samu agresiju na našu zemlju u ovom Džematu je bila zidana Džamija od čvrstog materijala sa prepoznatljivom krovnom konstrukcijom na četiri vode i zidanom munarom. Ono što je bilo karakteristično za ovu Džamiju jeste musalla koja je poslije pretvorena u sastavni dio Džamije i prostora za klanjanje. Od Džamije u ovom obliku ništa nije ostalo nakon agresije.
 Pored Džamije u periodu od 1988. do 1990. godine sagrađena je stambeno-poslovna zgrada sa dva stana i kancelarijama za potrebe Odbora Islamske zajednice koji je u to doba kao i danas sjedište i centar Islamske zajednice i muslimana  Teslića. U sklopu poslovnog prostora  nalazi se i učionica za održavanje mektebske nastave. Predsjednik građevinskog odbora za ovu zgradu bio je hadžija Hasan Hodžić. U prijeratnom periodu Džemat je brojao između 450 i 530 članova, posjedovao je četiri harema Kruševlje, Fajića greblje, Ledine i Smajlovića greblje. Kako je Džamija pretrpila rušenje tako su i svi haremi bili u potpunosti ogoljeni od nekadašnjih lijepo građenih ograda, a u nekim haremima su porušeni i demolirani nišani.                    

 

 

Povratak

    Početkom agresije sve Džematlije kako ovoga Džemata tako i s područja cijelog Medžlisa bili su protjerani dok je njihova imovina dijelom korištena od strane tadašnje vlasti, a veći dio imovine uništen i devastiran. Odmah nakon okončanja rata naše džematlije su otpočele sa vraćanjem bespravno oduzete imovine. Intenzivniji povratak i rekonstrukcija porušenih domova otpočeo je od 1999. godine. Veći broj prijeratnog stanovništva se danas vratio dok se određeni broj zadržao u mjestima gdje su boravili tokom rata. Tako su danas Džematlije ovoga Džemata rasute širom svijeta. Bitno je naglasiti da je veoma  mali broj stanovništva ovog kraja koji prodaje svoju imovinu.

 

Odbor Islamske zajednice Teslić davne 1956.godine   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vakifi  i dobrotvori

    Brojne su Džematlije koji su dali doprinos na razne načine u nastanku, razvoju i napredovanju Džemata. Nemoguće je, a da neke od njih ne spomenemo pa makar i ovako da iskažemo dužno poštovanje prema njima na njihovim hajratima i djelima. To su: Juso Fajić – uvakufio parcelu na kojoj se danas nalazi Džamija; hadžija Mehmedalija Mandžuka, Teufik Galijašević, hadžija Mehmed Zjajić, Ahmet Trbaković, Mehmed-beg Ajanović, Fahrudin Pijalović zvani Farko, Alija Ševkić, Fadil Golubović, Ibro Hodžić, Alija Jusufović i njegovi sinovi, hadžija Hasan Husejnbašić, hadžija Hasan Hodžić – koji je aktivno u Islamsku zajednicu bio uključen od davne 1946. godine do svoje smrti 2014. g., hadžija Mehmed Jašić – predsjednik medžlisa u izbjeglištvu, Safet Kunovac, Iso Kamišević i drugi. Molim dragog Allaha Dž.š. da ih nagradi obilatom nagradom i da nama budu uzor i primjer kako se radi i žrtvuje za zajednicu u Njegovo ime.

 

 

Situacija danas

   Svi haremi su uredno ograđeni i redovno se čiste. Treba naglasiti akciju koja se sprovela u haremu Kruševlje, a to je sječa šume i šikare koja je duži niz godina skučivala prostor za ukopavanje. Tako je harem Kruševlje danas daleko veći nego je to bilo prije. Džamija u Stenjaku je ujedno i centralna Džamija našeg medžlisa.  Stambeno-poslovna zgrada nakon određenih adaptacija, danas je upotpunosti u upotrebi i koristi svojoj svrsi. Luksuzno je opremljeno duboko potkrovlje zgrade ( abdesthana, WC, grijanje, klima).  Posjedujemo veoma opremljenu mektebsku učionicu u kojoj mektebsku nastavu pohađa preko 70 polaznika nastave. Učionica je opremljena centralnim grijanjem, tablom, sećijom koja svojom dužinom zauzima dva zida, tri klupe, TV, video rekorder i sedam računara. Treba napomenuti da smo u 2007 godini iznašli donatora, našeg vrijednog Džematliju Enesa Jašarevića, sa trenutnim prebivalištem u Njemačkoj, koji je obezbjedio pet kompletnih računara za naš mekteb. Ovo je prilika da mu se zahvalimo na ovoj donaciji i da ukažemo drugim Džematlijama koji su u mogućnosti da se ugrađuju u naš Džemat kako djelima tako i donacijama i da grade sebi mjesto na budućem svijetu.

 

Mektepska učionica našeg Džemata

 

 

 

 

 

 

 

 

Izgradnja Džamije u TeslićuPlanovi za naredni period:

 • Stvaranje boljih uslova za izvođenje mektebske nastave;
 • Organizovanje ekskurzija i izleta za polaznike mekteba;
 • Čišćenje, održavanje i djelimično ograđivanje harema Fajića greblja, greblja na Ledinama i Smajlovića greblja.

   Džematski odbor 2010-2014.g.:

 • Zukanović Elvir – mutevelija,
 • Ahmetašević Safet – član,
 • Ćeman Sejo – član,
 • Zukanović Smajo – član,
 • Hasić Bećir – član,
 • Vukas Enes – član,
 • Mjesni imam po osnovu dužnosti,
 • Blagajničke poslove obavlja Samir Fajić.

 

 Džematski odbor za period 2014-2018.g. sačinjavaju:

 

 • Alagić Esad, predsjednik Džematskog odbora
 • Fajić Samir, blagajnik
 • Zukanović Smajo, član
 • Hasić Elvedin, član
 • Ahmetagić Safet, član
 • Zukanović Elvis, član
 • Lugonjić Hasan, član 
 • Sifet ef. Hadžić, član po dužnosti

 

Teško je navesti imena svih imama koji su službovali u ovom Džematu, ali nama su poznati sljedeći:

 • Omer ef. Fajić;
 • Adem ef. Salkičević;
 • Ašir ef. Ridžal;
 • hafiz Salih ef. Smailbegović;
 • kadija Bećir ef. Jahić /nakon službe u Tesliću otišao na službu u Sarajevo/;
 • Hasan ef. Ljevaković /nakon određenog vremena provedenog u Tesliću prebačen na mjesto glavnog imama u Zenicu/;
 • Hakija ef. Alihodžić;
 • Fadil ef. Halilović /kojeg zatiče rat u istom Džematu, izlazi iz Teslića sa svojim Džematlijama i cijelo vrijeme rata boravi sa njima/;
 • Hajrudin ef. Delić imam Džemata u izbjeglištvu;
 • Ibrahim ef. Mahalbašić;
 • Mustafa ef. Čolaković;
 • Sadudin ef. Tutnjić;
 • Mirza ef. Zolota i
 • Sifet ef. Hadžić trenutno obnaša dužnost imama, hatiba i muallima
 • Ovaj bi spisak bio daleko duži kada bismo navodili sve one koji su boravili na nekoliko mjeseci.

 

Dosadašnji mujezini u Džematu jesu:

 • Asim Bećar,
 • Hadžija Hasan Hodžić,
 • Hajro Iriškić,
 • Omer Huskić i 
 • Hadžija Mehmed Jašić.

 

Od pisanih tragova ne posjedujemo ništa iz poznatog razloga što je sve uništeno, ali se sjećamo i nama poznate mutevelije su:

 

 • Hadžić Mehmed Zjajić;
 • Asim Bećarević- Bećar;
 • Alija Kadrić;
 • Alija Jusufović;
 • Hajro Iriškić;
 • Ibro Botić;
 • Safet Kunovac;
 • Iso Kamišević;
 • Šemso Hodžić i
 • trenutno Elvir Zukanović.

 

Dolazeći do informacija koje sve osobe su radile posao Džematkog blagajnika dolazimo do zaključka da je taj posao veoma dugo vremena radio hadžija Hasan Hodžić. Pored njega bili su:

 • Ahmet Trbaković,
 • Hajro Iriškić,
 • Hasan Huseinbašić,
 • Mehmedalija Mušić i dr.
Od 01.01.2009. godine sve blagajničke poslove preuzeo je Fajić Samir koji trenutno radi poslove Džematskog blagajnika. 

 

Petu islamsku dužnost – hadždž prema našim informacijama obavile su sljedeće osobe:

 

 • Mehmedalija Mandžuka,
 • Mehmed Zjajić,
 • Hasan Huseinbašić,
 • Hasan Hodžić,
 • Mehmed Jašić,
 • Enisa Jašić,
 • Pemba Arnautović,
 • Rašid Iriškić,
 • Omer Huskić,
 • Budžak Juso,
 • Fajić Hamza,
 • Zukanović Hakija,
 • Tija Letić,
 • Mehmed apotekar,
 • Ahmet Trbaković,
 • Iriškić Bahrija,
 • Kalaba Hajrija i dr.

 

Osobe koje su završile jednu od naših medresa jesu:

 • Muris ef. Mahalbašić i
 • Adis ef. Mahalbašić.

  Trenutno medresu pohađa Alma Mahalbašić. 

 

Osobe koje su završile neki od fakulteta jesu:

 

 • Mujo Zukanović,
 • Esad Alagić,
 • Sejdo Zukanović,
 • Fatima Hodžić,
 • Adnan Hodžić,
 • Amira Hodžić,
 • Samir Jašić,
 • Muamer Jašić,
 • Ferid Mahalbašić,
 • Muris Mahalbašić,
 • Ahmetašević Mušan,
 • Ahmetašević Meliha,
 • Jusufović Amela,
 • Jusufović Azra,
 • Sarajlić Edhem, Nusret, Fatima, Anida i Mersad,
 • Artuković Samija,
 • Golubović Enes, Bakir i Bahrija,
 • Kasim Galijašević,
 • Huso Hasić,
 • Elmir Huseinbašić,
 • Esad Ahmetašević,
 • Fahra Ahmetašević,
 • Zjajić Zuhdija,
 • Zjajić Suada,
 • Izet Jašić,
 • Rahman Iriškić,
 • Tahira Huskić,
 • Amir Huseinbašić,
 • Ibro Mejremić,
 • Adem Kalaba,
 • Huselja Salko,
 • Kunovac Nadira,
 • Bedrija i Indira.  
  Prema našim informacijama u našem Džematu nema osoba koji su dostigli stepen magistra ili doktora nauka kao niti hafizu-l-Kur'ana.  

 

Imena šehida i civilnih žrtava našeg Džemata jesu:

 

 • Lugonjić /Hasan/ Ramo, 1956 – 1992
 • Lugonjić /Mumin/ Mujo, 1939 – 1992
 • Kalaba /Mehmed/ Adem, 1970 – 1992
 • Fermić /Huso/ Safet, 1965 – 1992
 • Mejremić /Smajo/ Ibro, 1962 – 1992
 • Kunić /Husejn/ Omer, 1939 – 1992
 • Ševkić /Alija/ Asim, 1956 – 1992
 • Fermić /Huso/ Šaban, 1968 – 1992
 • Alagić /Osman/ Remzo, 1949 – 1993
 • Zukanović /Hasan/ Muhamed, 1950 – 1993
 • Rašić /Šaban/ Sejdo, 1939 – 1993
 • Lugonjić /Mehmed/ Omer, 1955 – 1993
 • Golub /Derviš/ Husejn, 1954 – 1993
 • Smajlović /Smajl/ Enes, 1960 – 1993
 • Musić /Hamza/ Jasmin, 1960 – 1993
 • Lugonjić /Ibro/ Brišo, 1952 – 1993
 • Lugonjić /Hasan/ Smajo, 1950 – 1993
 • Lugonjić /Mehmed/ Meho, 1959 – 1994
 • Fajić /Hamza/ Redžo, 1947 – 1994
 • Turkeš /Mehmed/ Ramiz, 1966 – 1994
 • Lugonjić /Hasan/ Jasmin, 1974 – 1994
 • Golub /Halil/ Mirsad, 1975 – 1994
 • Budžak /Ramo/ Rusmir, 1974 – 1996
 • Brka /Hamzalija/ Dževad, 1950 – 1992
 • Galijašević /Teufik/ Rasim, 1929 – 1992
 • Šaćirović /Memija/ Husejn, 1961 – 1992
 • Smajlović /Smajo/ Sabit, 1958 – 1993
 • Kalaba /Ismet/ Enes, 1960 – 1993
 • Trbaković /Ahmet/ Ramiz, 1948 – 1994
 • Arnautović /Ismet/ Mustafa, 1964 – 1994
 • Hodžić /Salko/ Zijad, 1953 – 1996

  Vjerski objekti koje posjeduje Džemat jesu: Džamija i stambeno poslovna zgrada u sklopu koje se nalaze kancelarije medžlisa, dva stana ( za imama i glavnog imama) i potkrovlje u kojem su se obavljali svi vjerski obredi.   Aktivnosti koje su urađene u proteklom periodu su: ograđivanje mezarja Kruševlje ( postavljeno je oko dvije stotine metara pletene žičane ograde, oko stotinu betonskih stubova, otvorena je nova kapija ulaza u mezarje kao što je premješten mejtaš na drugo mjesto), u potpunosti je renovirano kupatilo u imamskom stanu jer je isto uveliko bilo u trošnom stanju kao što je navučen rofiks u istom. U 2009. godini vakufska parcela zvana Dolac je iskrčena shodno zaključku Džematskog odbora, te se u narednom periodu planira ista kultivisati zasađivanjem raznih vrsta voćki i oraha.

U toku 2013. u rad je puštena kiraethana sa bogatim knjižnim fondom koja trenutno radi samo petkom, ali i u toku cijelog ramazana i drugim danima po potrebi.

 

Značajnija dešavanja i radovi u  džematu Stenjak Teslić u proteklom periodu:

 • sanacija krova džamije i kafeterije (limarski i krovopokrivacki radovi);
 • uređenje enterijera džamije (izrada kaligrafije, ornamentike, postavljanje mušebeka na prozore te krečenje cijele džamije iznutra);
 • izmjena opreme tehničkog video nadzora na cjelokupnom objektu džamije i zgrade medžlisa uslijed dotrajalosti istog;
 • prikupljen novac za izmjenu prostirke/novi tepisi u cijeloj zgradi džamije čiji dolazak iz Istanbula i postavljanje očekujemo u narednom periodu;
 • dolazak novog imama u džemat.

 

Džematski odbor koji obavlja dužnost od 2018 – 2022 godine: 

 • Delić ef. Hajrudin (imam od 1.2.2022.)
 • Smajo Zukanović (bio predsjednik džematskog odbora od 2018. do februara 2022. - preselio na ahiret)
 • Alagić Mirsad, novoimenovani predsjednik
 • Smail Fajić, član
 • Lugonjić Hasan, član
 • Lugonjić Safet, član
 • Golub Rahman, član
 • Fajić Samir, blagajnik

 

 Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis