HUTBA POVODOM DANA DŽAMIJA

 

HUTBA U POVODU DANA D?AMIJA

Slavljen i hvaljen neka je Uzvišeni Allah D?. š. koji nas je nadahnuo gradnji i odr?avanju D?amija, Allahovih ku?a u kojima seD?du Njemu ?inimo i tako na jedini i najbolji na?in se uzdi?emo iznad prolaznog svijeta ovog, da bismo mogli kušati okuse svijeta onog-vje?nog.

Salavat i selam neka je na Allahovog Poslanika i Vjerovijesnika Muhammeda s. a. v. s. koji nam svojim primjerom pokaza kako i s koliko ?rtve treba pri?i gradnji D?amija.

Neka je selam i na njegovu ?asnu porodicu, ashabe i sve iskrene sljedbenike Muhammeda s. a. v. s. do Sudnjeg dana.

Cijenjeni D?emate!

7. maja 1993. godine srbo-?etnici su porušili jednu od najljepših D?amija na Balkanu, Ferhat pašinu u narodu poznatu Ferhadija D?amiju u Banja Luci. Taj dan je Rijaset IZ-e u proglasio danom D?amija, odnosno danom sje?anja na oko 1000 porušenih D?amija u nedavno minuloj agresiji i genocidu u BiH. Stoga, Reis-ul-ulema svake godine pošalje naredbu preko Muftija svim hatibima da tim povodom odr?e hutbu.

Šta je to D?amija, kakav je njen zna?aj, te kakav bi naš odnos trebao biti prema D?amijama kroz prizmu Kur’ana, hadisa i našeg vremena je tema o kojoj se sigurno maker jednom godišnje ako ne i više puta treba vra?ati, o njoj razmišljati, diskutovati, tim prije što je sve više onih i me?u muslimanima koji misle da nam je D?amija i previše.

D?amija je Bo?ija ku?a, koja je kredo, srce, sto?er oko koje se sve okre?e u ?ivotu jednog vjrnika. Ona je mjesto gdje ?ovjek najrahatnije, najcjelovitije, najslobodnije i najefektnije mo?e u zajednici drugih ljudi D?ematile spustiti svoje lice na tle pred Uzvišenim, pokazuju?i koliko je nizak pred Svemogu?im i koliko je Svemogu?i Visok iznad svega, da bi kroz dunjalu?ku prolaznu poniznost Allahu Jedinome mogao kro?iti u metakosmi?ke visine i doku?iti smisao svoga ra?anja i svoje smrti. Bez seD?de ?ivot i smrt nemaju smisla, a najbolja seD?da je u D?amiji. Stoga Poslanik s. a. v. s. ka?e: ‘’Gradite D?amije u što ve?em broju’’. Shvativši ih doslovno prijašnje generacije muslimana su se takmi?ili u ovom hairli poslu, grade?i D?amije od Mekke, Medine, Kaira, D?akarte, Bagdada, Kuala Lumpura, Teherana, Kabula, Islamabada, Istanbula, Prizrena, Prištine, Tirane, Sarajeva, Mostara,  Skoplja, Tesli?a pa preko Zagreba, Berlina pa sve do Ameri?kih i Australijskih gradova. Grade?i D?amije imali su samo jedan nijjet, ste?i zadovoljstvo Allaha Uzvišenog i Njegovu nagradu na Danu Sudnjem.

Povode?i se za Poslanikom s. a. v. s. da je prvo što je sagradio u Medini bila D?amija, tako su i velike Gazije prvo u novoosnovanim gradovima pravili D?amije a D?amija je pora?ala medrese (škole), šadrvane, mokre ?vorove, zanatske centre i druge objekte u slu?bi ljudskog napredka. Upravo zbog takve uloge D?amije Poslanik s. a. v. s. je govorio: ‘’Allahu najdra?a mjesta su D?amije, a najmr?a su mu mjesta pijace.’’ ?ivot vjernika je nezamisliv bez D?amije. Bez D?amije i D?emata nema D?ume namaza. A Poslanik  s. a. v. s. ka?e: ‘’Ko tri puta uzastopice bez opravdanja propusti D?umu namaz, tome je u pitanju njegov iman (vjerovanje).’’ D?amija je mjesto u kojoj vjernik odmara svoju dušu i napaja je novom energijom za dalje pobjede na putu dobra a protiv zla. Ali D?amija se ne gradi samo tako što je ?elimo graditi ve? su za to potrebne i materijalne ?rtve. Pored toga nije dovoljno D?amiju napraviti ve? je valja i odr?avati. Nije dovoljno samo ?lanarinu pla?ati ve? u nju treba dolaziti, u njoj klanjati, u njoj boraviti o njoj i u njoj misliti , brinuti. ?etnici i ustaše dobro znaju vrijednost i ulogu D?amije, zato su ih i rušili. Ali i mi smo im svojim nemarom pripomogli; nesvjesno i nesavjesnim odnosom prema D?amiji. Putevi do mnogih D?amija u Bosni bijahu zarasli. Paukovi i njihove mre?e u mnogim D?amijama pa ?ak i u mihrabima na?oše svoje mjesto stanovanja. Uzalud su nas D?amije sebi dozivale. Mnogi od nas nisu htjeli ?ut pla? D?amije. A onda smo mi plakali za D?amijama. Jer naši gradovi i sela bez D?amija više nisu bili naši gradovi. Bio je to znak da ni nama više u tim gradovima nema opstanka. Danas, hvala Bogu dragom, došli smo sebi, grade?i D?amije. Dakle, došli smo sebi preko D?amija. Ali još uvijek ima onih koji misle da je on svoje sve završio ako plati za D?amiju, a u nju ne ide. To nije tako. To ne mo?e biti tako. To nije dovoljno. PotvrD?uje nam to i Allah D?. š. kad ka?e:

 إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ

 Allahove D?amije odr?avaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na pravom putu.

I zaista oni koji grade D?amije da bi se na dunjaluku isticali me?u ljudima bez imana i bez namaza takvi i takve D?amije i nisu D?amije ve? su to tzv. inat D?amije, a koje je Poslanik s. a. v. s. rušio. Takvi objeki su mjesta razdora nemira i preko takvih objekata se ide u D?ehennem. A i oni koji samo pla?aju ?lanarinu a ne dolaze klanjati u D?amiju brzo osjete kako je i ?lanarina suvišna pa i to brzo prestanu ?initi.

Ali oni koji pla?aju i bore se da u toj svojoj D?amiji što više namaza obave oni su ti koji su svjesni, koji dobro razumiju suštinu Islama.  Oni dobro znaju hadis Poslanik s. a. v. s. u kojem se ka?e:’’ Ko sagradi D?amiju, maker toliko malehnu kao ?apljino gnijezdo Allah ?e mu sazidati ku?u u D?ennetu.’’To su oni zbog kojih Allah D?. š. još uvijek spušta Svoju milost na Zemlju. U jednom hadisi-kudsiji ka?e Poslanik a. s. da je Allah D?. š. rekao:’’Ja kadkada naumim da kaznim stanovnike Zemlje, ali kad vidim me?u njima one koji grade i odr?avaju moje ku?e tj. D?amije, te one koji se me?usobno vole radi Mene, kao i one koji rano ustaju da se Meni mole i oprosta od Mene tra?e Ja odustanem od naumljene kazne.’’

Ja Rabbi, daj nam da i mi budemo ti zbog kojih Ti Svoju kaznu odla?eš.

AMIN!

 

D?afer ef. Gra?i?

   

   

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis