Vehb b. Muhebbih, radijallahu anhu, prenosi:
Milostivi Allah je naredio Iblisu:
-Idi mom Poslaniku i reci da ?eš istinito odgovarati na sve što te bude pitao!
Nakon ovoga prokleti šejtan dodje kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U ruci je dr?ao iedan štap gvozdenog vrha, a on sam bio je u liku starca...
Milost svjetovima, D?enab-i Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, ga je upitao:
-Ko si ti?
Starac odvratnog lica odgovori:
-Ja sam Iblis!
-Zašto si došao?
-Poslao me je tvoj Gospodar. Naredio mi je da ti ispravno odgvorim na sve ono što me pitaš…
Nije vidjeno da je šejtan posijao ikakvo zrno dobra, ali, kako god bilo, ovog puta ?e na svako pitanje odgovoriti istinito. Tako mu je bilo naredjeno…
Prvak univerzuma, s.a.v.s., upita:
-O,prokletni?e, koliko imaš neprijatelja u mom ummetu?
Šejtan izbroja jednog po jednog i bez ustru?avanja re?e:
-Petnaest!
Allahov ?asni Poslanik, s.a.v.s., se zainteresova:
-Reci, ko su oni?
Iblis naredja:
-Prvi si ti, o Allahov Poslani?e!
Imao je snage da, naspram D?enab-i Mustafe, sallallahu alejhi ve sellem, naspram uzroka stvaranju svjetova, ka?e nešto ovako!… Da, ali taj prokletnik je iskonski neprijatelj Ademovim sinovima!
Nastavio je:
-Zatim, pravedan vladar, dakle pravedni vodja dr?ave, skroman bogataš, trgovac koji istinu govori, u?enjak koji se mnogo boji Allaha, vjrenik koji savjetuje, musliman koji posjeduje merhametli srce, pokajnik koji ustrajava na svom pokajanju, osoba koja se ?uva harama, vjrenik koji se lijepo ophodi prema ljudima, vjernik koji je od koristi ljudima, hafiz koji uvijek u?i Kur’an i ophodi se po njemu, osoba koja u no?i ustaje i klanja namaz dok ostali insani spavaju... Eto, to su moji neprijatelji unutar tvoga ummeta!
D?enab-i Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem, opet upita:
-Ko su ti prijatelji i pomaga?i iz mog ummeta?
Šejtan kaza ovako:
-Ima ih deset grupa, Allahov Poslani?e!
-A ko su oni?
-Okrutan vladar, oholi bogataš, la?ljivi trgovac, pijanica, ?ene koje pjevaju pjesme, osoba koja ?ini zinaluk, oni koji jedu imetak jetima, oni koji napuste namaz ili oni koji su nemarni prema namazu, oni koji ne daju zekat ili oni koji spre?avaju njegovo davanje, i još oni ?ija je ?udnja dugoro?na… Eto, ovo su moji prijatelji iz tvog ummeta!