Džemat Ružević

  Nema nikakvih pisanih dokumenata koji bi svjedočili kako je selo Ružević dobilo ime i koliko je staro. Zemlja u Ruževiću je sionica i ilovača na kojoj rastu divlje ruže, pa se pretpostavlja da je selo po tome i dobilo ime. Na sjeveroistoku sela nalazi se kompleks povećeg zemljišta nazvanog Ružević, a ispod njega se nalazi dobra izvorska voda ( također nazvana Ružević), pa se pretpostavlja da je i po njima selo dobilo naziv.

   Kada je u pitanju starost sela, gledano prema broju stanovnika od prije 200 god., moglo bi se reći da je selo relativno mlado. Međutim, tako mali broj stanovnika od prije 200 god. uzrokovan je epidemijom kolere u I Svjetskom ratu i epidemijom tifusa u II Svjetskom ratu, koji su odnijeli veliki broj života.

  U selu Ružević žive porodice: Haušići, Davarovići, Zukići, Mehići, Hamidovići, Hadžalići, Delići, Spahići, Osmanagići, Jašarevići, Sivići, Aličkovići, Jusufovići, Meškići, Kašibovići, Hanukići, Osivčići, Vehabovići, Vilići, Džilići, Imširovići, Mujkanovići, Ðogići.

  Po popisu iz 1991 godine Donji Ružević je imao 2060 stanovnika od čega: 1804 muslimana, 118 srba, 12 hrvata, 83 jugoslovena i 43 osobe ostalih. Od ukupnog broja stanovnika 1309 stanovnika je živjelo u Donjem Ruževiću-1, a 751 stanovnik u Donjem Ruževiću-2.

DŽAMIJA

    Nema podataka kada je sagrađena prva džamija u selu Ružević. Pretpostavlja se da se sa pojavom muslimana na tom prostoru napravila i prva džamija, koja je bila od drvene građe. Predpostavlja se da je sagrađena polovinom XIX stoljeća. Džamija i džemat u Ruževiću je postojao kad nije bilo ni grada Teslića, ni fabrike, niti ikakve administracije. Najbliža administrativna vlast bila je u Tešnju. Džamija u Ruževiću je bila centralna, ne samo za muslimane Ruževića, nego i za okolna sela Osivicu, Bariće, Gomjenicu i Stenjak. Iz tih sela se dolazilo u Ružević klanjati džuma–namaz. Dimenzije džamije su 22,50m x12,67m. Pored džamije, u džematu su bila tri mesdžida. Dva su formirana od privatnih kuća. U Hamidovićima na privatnom zemljištu Alje Zukića i u Aličkovićima, također, na privatnom zemljištu Omera Aličkovića. Ti mesdžidi su korišteni za klanjanje teravih namaza i bili su punktovi mektebske nastave. Jedan je izgrađen na vakufskoj imovini pored džamije, u njemu se obavljala mektebska nastava, koji je 1953 god. pretvoren u Omladinski dom.

     Kako se broj džematlija povećavao, javljao se interes za većom i boljom džamijom. Hadži Ago Smajlbegović iz Tešnja uvakufio je svoje veliko imanje u Ruževiću i na njemu sagradio do tada najveću džamiju, sa nabacnim kamenom i drvenom munarom. Budući da je munara bila drvena više je bila izložena propadanju, sve dok je hajr sahibija Mahmo Jašarević nije obložio pocinčanim limom, koji je dobro služio sve do 1959 god., da bi se 1960 god. izgradila zidana munara, a kasnije i džamija. Kako džamija nije bila utvrđena, s vremenom i pojavom velikog broja zemljotresa počela je pucati. Godine 1985.  dobijena je dozvola za gradnju nove potkupolne džamije koja je svečano otvorena 10. oktobra 1987. god.                                                    

RUŽEVIĆ 31.07.2004 g.                                                             

 U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, džamija je srušena. Poslije rata prva džuma-namaz klanjala se u džematu Ružević 11. 06. 1999. g., a klanjali su je: Delić Meho, Vilić Osmo, Mušić Smajo, Hamidović Hajdo, Hamidović Muharem, Džilić Halil, Kurtović Hali i Jašarević Bešo. Imam je bio Mahalbašić ef. Ibrahim.

Godine 2000. počinje se razmišljati o ponovnoj gradnji džamije, što je realizirano, a  31. 7. 2004. god. svečano otvorena. Na svečanosti otvorenja džamije bio je prisutan i reisu-l-ulema Mustafa ef. Cerić. Čast otvorenja džamije je pripala kćerki Šabana Sivića i unuki Muje ef. Haušića. 

Godine 2014. džamija je renovirana unutra i kupljena je nova prostirka.

        

IMAMI

Prema ograničenim saznanjima imami u džematu D. Ružević su bili:

 

 • Abdul Mumin ef. Osivčić  iz Ruževića
 • Bećir ef. Ðogić  iz Ruževića
 • Abdul Mumin ef. Davarović  iz Ruževića
 • Mehmed ef. Jašarević iz Ruževića, zvani Hodža Mešin. Kada je hodža Mešin umro, privremeno ga je zamijenio njegov sin
 • Bešo ef. Jašarević iz Ruževića
 • Osman ef. Jašarević iz Rževića
 • Mujo ef. Haušić iz Ruževića stupa na dužnost 1953 godine. 1990 god. odlazi u penziju. 
 • Ismail ef. Selimbegović iz Zvornika je bio na dužnosti od 1990 god. do 1995 god. 
 • Mehmed ef. Delić iz Ruževića stupa na dužnost imama od 2000 god. do 2004 god. te odlazi u penziju
 • Mustafa ef. Čolaković iz Nemile je na dužnosti od 2004 god. do 2011. god.
 • Enver ef. Gondžić iz Olova preuzeo je dužnost imama u džematu u decembru 2011. god.

Vrijedno je spomenuti i imena predsjednika Džematskih odbora, odnosno mutevelije.

To su bili:

 • Mehmed Jašarević,
 • Smajo Hamidović,
 • Alija Sivić,
 • Muharem Sivić,
 • Haso Aličković,  
 • Osman Vilić,
 • Hidajet Haušić,
 • Hajdo Hamidović,
 • Sead Ðogić. 

 

SPOMEN ČESMA

Vakif spomen česme za šehide, poginule i nestale džemata Ružević je sagradio Amir Haušić, da ga Allah dž.š. nagradi za ovo hairli djelo. Ovaj naš džematlija je prepoznao poruku Poslanika s.a.v.s. koja glasi: "Kada neko učini neko hajr djelo i zajednica se koristi tim njegovim djelom, sve dok se zajednica koristi tim djelom njemu teku sevapi".

Otvorenje Spomen česme je bilo 29.07.2007. god/15.Redžeba 1428 h.g. (nedjelja), poslije podne namaza.

VAKUFSKA KUĆA

 Imamska kuća u džematu napravljena je prije Agresije na BiH. U prvom spratu je mektebska učionica sa WC-om i pratećim prostorijama dok je na drugom spratu imamski stan. Kompletno renoviranje stana obavljeno je 2009. godine kada je uvedeno i centralno grijanje.

VAKUFSKO ZEMLJIŠTE     

Hadži Ago Smajlbegović iz Tešnja je Vakif  vakufske imovine koju posjeduje džemat Donji Ružević. Mezarluci = 2 000 m2; Njiva – Bajračić = 4 650 m2; Njiva kraj Bajračića = 2 000 m2; Neplodno zemljište = 814 m2; Džamija, mekteb, dvorište i kućište = 1 080 m2; Njiva guvna = 6 500 m2; Njiva voćnjak = 910 m2; Njiva voćnjak = 3 340 m2; Stari mezarluci = 15 040 m2; Livada luščić = 25 370 m2; Neplodno zemljište pod mezarlucima = 1 910 m2; Neplodno zemljište pod mezarlucima = 8 980 m2; Ukupno 72,594 m2.  Ove podatke smo koristili sa Posjedovnog lista koji je izdat pod brojem: 46 – 952 – 4 – 124, broj posjedovnog lista je 241. Po raspoloživim informacijama u džematu D.Ružević nije bilo nacionalizacije vakufskog zemljišta niti njegovog otuđenja na bilo koji način.

 Džematlije koje su osposobljene za klanjanje teravih namaza 
 • Tahir Unkić
 • Muharem Zukić
 • Asim Haušić
 • Hajdo Hamidović
 • Zulfo Zukić
 Muezini džemata D.Ružević
 • Nazif Haušić
 • Osman Haušić
 • Asim Haušić
 • Zulfo Zukić
 • Hajdo Hamidović

      5. Mutevelije, džematski odbori, blagajnici i građevinski odbori:

 Džematski odbor koji je obavljao dužnost 1960 – 1965 god. 

 • Smajo Hamidović - predsjednik
 • Haso Aličković - blagajnik
 • Muharem Sivić - član
 • Nazif Haušić - član
 • Mujo ef. Haušić - član
 Građevinski odbor koji je obavljao dužnost 1960 – 1963. god. 
 • Smajo Hamidović - predsjednik
 • Haso Aličković - blagajnik
 • Muharem Sivić - član
 • Nazif Haušić - član
 • Mujo ef. Haušić - član
 Džematski odbor koji je obavljao dužnost 1965 – 1970. god. 
 • Smajo Hamidović - predsjednik
 • Meho Aličković - blagajnik
 • Muharem Sivić - član
 • Haso Aličković - član
 • Mujo ef. Haušić - član
 Džematski odbor koji je obavljao dužnost 1970 – 1975. god. 
 • Ragib Jašarević - predsjednik
 • Smajo Hamidović - blagajnik
 • Nazif Haušić - član
 • Meho Aličković - član
 • Alija Sivić - član
 • Muharem Zukić - član
 • Mujo ef. Haušić - član
 Džematski odbor koji je obavljao dužnost 1975 – 1980. god. 
 • Ragib Jašarević - predsjednik
 • Meho Aličković - blagajnik
 • Alija Sivić - član
 • Haso Aličković - član
 • Muharem Zukić - član
 • Mujo ef. Haušić - član
 Džematski odbor koji je obavljao dužnost 1980 – 1985 god. 
 • Muharem Sivić - predsjednik
 • Ragib Jašarević -blagajnik
 • Alija Jašarević - član
 • Muharem Zukić - član
 • Šaban Jašarević - član
 • Mujo ef. Haušić - član
 Džematski odbor koji je obavljao dužnost 1985 – 1990. god. 
 • Alija Sivić- predsjednik
 • Smajo Hamidović - blagajnik
 • Ragib Jašarević - član
 • Muharem Zukić - član
 • Mujo ef. Haušić - član
 Građevinski odbor za izgradnju džamije 1985 – 1988. god. 
 • Alija Sivić - predsjednik
 • Smajo Hamidović - blagajnik
 • Ragib Jašarević - član
 • Muharem Zukić - član
 • Mujo ef. Haušić - član
 Džematski odbor koji je obavljao dužnost 1990 – 1995. god. 
 • Osman Vilić - predsjednik
 • Selim Sivić - blagajnik
 • Hajdo Hamidović - član
 • Halil Džilić - član
 • Mehmed Jašarević - član
 • Suad Delić - član
 • Tifo Jusufović - član
 • Ismail ef. Selimbegović - član

 Džematski odbor koji je obavljao dužnost 1995 – 2000. godNapomena: U ovom džematu vjerski život nije funkcionosao zato što su džematlije protjerane sa svojih ognjišta na druge prostore BiH. Po saznanjima džematlija omogućeno je klanjanje džume i bajram namaza krajem 1997.god. U to vrijeme treba naglasiti da je  vanredne vjerske aktivnosti izvršavao rahmetli Husein ef.Iriškić, neka mu Allah dž.š. podari svako dobro. 

Džematski odbor koji je obavljao dužnost do 2002. god

 • Osman Vilić - predsjednik
 • Enes Haušić - blagajnik
 • Hajdo Hamidović - član
 • Suad Delić - član
 • Mustafa Ðogić - član
 • Adem Ðogić - član
 • Meho ef. Delić - član
 Džematski odbor koji je obavljao dužnost 2002 – 2006. god. 
 • Hidajet Haušić - predsjednik
 • Semir Aličković - blagajnik
 • Šaban Sivić - član
 • Mustafa ef. Čolaković - član
 • Mehmed Jašarević - član
 • Osman Ðogić - član
 • Mujo Mehić - član
 Džematski odbor koji je obavlja dužnost 2006 – 2010. god
 • Hidajet Haušić - predsjednik
 • Meho Hamidović - blagajnik
 • Šaban Sivić - član
 • Mustafa ef. Čolaković - član
 • Asim Hukić - član
 • Ismet Sivić - član
 • Osman Ðogić - član

Napomena: Blagajnik Semir Aličković dobrovoljno napuša blagajničku dužnost iz opravdanih razloga. Džematski odbor daje povjerenje  novom blagajniku Mehi Hamidović koji obnaša tu dužnost do 21.06. 2009.godine, gdje nastupa iznenadna smrt. 

 

Džematski odbor koji obavlja dužnost 2010 – 2014. god

 • Hajdo Hamidović - predsjednik
 • Enes Haušić - blagajnik
 • Šaban Sivić - član
 • Enver ef. Gondžić - član
 • Hidajet Haušić - član
 • Mustafa Mehić - član
 • Sead Ðogić - član
Džematski odbor koji obavlja dužnost 2014-2018. god.
 • Sead Ðogić - predsjednik
 • Suad Delić - blagajnik
 • Mujo Delić
 • Muhidin Zukić
 • Avdo Haušić (umire 2015.g.)
 • Sanel Džilić
 • Ismet Sivić
 • Enver ef. Gondžić

Građevinjski odbor za izgradnju džamije 2000 – 2004. god. 

 • Šaban Sivić - predsjednik
 • Smail Davarović - blagajnik
 • Asim Haušić - pomoćnik blagajnika
 • Munir Jugo - pomoćnik blagajnika
 • Adem Ðogić - član
 • Hidajet Haušić - član
 • Tifo Jusufović - član
 • Mustafa Ðogić - član
 • Sead Ðogić - član
 • Osman Vilić - član
 • Asim Delić - član
 • Taib Jašarević - član
 • Meho Ðogić - član

        

Slijedi spisak institucija i džematlija koji su za izgradnju džamije dali 1 000,00 KM i više:

 

 1. Donacija Muftiluka Zeničkog                        10 000,00 KM
 2. Sivić (Sulejmana) Šaban                                10 045,00 KM
 3. Delić (Mehe) Meho ef.                                    7 701,00 KM
 4. Haušić Husein                                                 6 045,00 KM
 5. Prilog iz Holandije                                          5 167,00 KM
 6. Ðogić (Ibre) Meho                                          5 000,00 KM
 7. Haušić (Mustafe) Amir                                   4 972,00 KM
 8. Uplata za zamjenu zemlje                               3 750,00 KM
 9. Mehić (Rašida) Ibrahim                                  3 000,00 KM
 10. Haušić (Zulfe) Mujo ef.                                  3 000,00 KM
 11. Prihodi od placarine                                        2 942,00 KM
 12. Mehić (Mustafe) Nermin                                2 690,00 KM
 13. Zukić (Imšira) Hasan                                      2 451,00 KM
 14. Haušić (Alije) Rahman                                   2 440,00 KM
 15. Mehić (Mustafe) Mujo                                    2 351,00 KM
 16. Centar A Teslić                                               2 192,00 KM
 17. Delić Mejra                                                     2 147,00 KM
 18. Sivić (Himze) Šerif                                         2 084,00 KM
 19. Delić (Hase) Meho                                          2 000,00 KM
 20. Hamidović (Ibre) Mujo                                   2 000,00 KM
 21. Hamidović (Ibre) Zejr                                     2 000,00 KM
 22. Mehić Himzo                                                   2 000,00 KM
 23. Mehić (Dragana) Nihad                                   2 000,00 KM 
 24. Mehić (Hasana) Himzo                                    1 952,00 KM
 25. Mehić Meho                                                     1 950,00 KM
 26. Jašarević (Hasana) Haso                                  1 780,00 KM
 27. Ðogić (Ibre) Senad – Zika                               1 728,00 KM
 28. Zukić (Hasana) Mihret                                     1 713,00 KM
 29. Jašarević (Hasana) Hasib                                 1 695,00 KM
 30. Bajramska Sergija                                            1 680,00 KM
 31. Vehabović (Adema) Hamzalija                       1 610,00 KM
 32. Mehić (Rašida) Mustafa                                  1 550,00 KM
 33. Mehić (Asima) Edin                                        1 500,00 KM
 34. Mehić (Smaje) Zajim                                      1 472,00 KM
 35. Haušić (Alije) Ramo                                       1 466,00 KM
 36. Mehić (Fehre) Hasan                                      1 465,00 KM
 37. Jašarević (Ragiba) Smajl                                1 420,00 KM
 38. Aličković (Sinana) Enes                                 1 390,00 KM
 39. Delić (Muje) Meho                                         1 380,00 KM
 40. Haušić (Nazifa) Seid                                       1 319,00 KM
 41. Mehić (Alije) Safet                                         1 300,00 KM
 42. Sivić (Sulejmana) Hasan                                1 293,00 KM       
 43. Hatkić (Muhe) Esma                                      1 286,00 KM
 44. Hanukić Edhem                                              1 285,00 KM
 45. Mevludska sergija                                           1 157,00 KM
 46. Delić (Mehe) Hajrudin                                   1 100.00 KM
 47. Haušić (Rame) Mesud                                    1 092,00 KM
 48. Huskić (Huse) Sinan                                       1 072,00 KM
 49. Prik. Sred. za otvor Hukić                               1 066,00 KM
 50. Haušić (Nazifa) Asim                                     1 000,00 KM
 51. Mehić (Hasana) Rašid                                    1 000,00 KM
 52. Sejdić Muharem                                             1 000,00 KM
 53. Krehić Kasim                                                  1 000,00 KM
 54. Badnjak Kasim                                                1 000,00 KM
 55. Mevludska sergija                                           1 000,00 KM
 56. Islamski kulturni centar                                  1 000,00 KM

         Sergija na otvorenju džamije je bila 30 830,00 KM.

 

Napomena: U haremu džamije urađena je Spomen česma za šehide, poginule i nestale našeg džemata: 1992 – 1995. god., a sagrađena je: 29.07.2007.god., gdje je tada i otvorena. Za izgradnju šehidskog obilježja nije bio formiran građevinski odbor s obzirom da je vakif Amir Haušić sam finansirao to obilježje, ali je uspostavljena koordinacija između Vakifa i Džematskog odbora.

Veliki vjerski skupovi u džematu: Pretpostavlja se da je prvo svečano otvorenje džamije u D.Ruževiću bilo 1960. godine na kome je bio prisutan Reisululema Sulejman ef. Kemura.

Godine 1987. svečano je otvorena prva izgrađena potkupolna džamija. Na otvorenju je bio prisutan Reisululema hafiz Husein ef. Mujić. 31.07.2004. godine otvorena je džamija koja je u toku agresije bila do temelja porušena. Na svečanosti otvorenja džamije bio je prisutan i Reis – ul – ulema prof. dr. Mustafa ef. Cerić. Pretpostavlja se da je posjeta na otvorenju bila od 10 000 – 15 000 vjernika.

29.07.2007. godine otvorena je Spomen česma za šehide, poginule i nestale džemata D.Ružević. Šehidsku česmu su otvorili Vakif Amir Haušić, Muftija zenički mr. Ejub ef. Dautović i ratni komadant Esad Jašarević zvani Esko. ·         U našem džematu, održava se tradicionalni mevlud zadnje nedjelje u mjesecu julu na kojem redovno prisustvuje glavni imam našeg Medžlisa. ·         28.04.2009. godine na ikindiji namazu u našem džematu bio je prisutan Muftija zenički mr. Ejub ef. Dautović. ·         06.05.2009 godine na dženazi Sulje Sivića bio je prisutan Muftija banjalučki Edhem ef. Čamdžić, glavni imam iz Tešnja Fuad ef. Omerbašić i glavni imam našeg Medžlisa Mirza ef. Zolota.  

Događanja u džematu u toku agresije na BiH      Jedan dio našeg džemata u toku rata se iselio pretežno na Tešanjsku opštinu dok je drugi dio se razišao po cijelome svijetu i treći dio ostao na svojim ognjištima. Džematlije koje su ostale bile su pod torturom agresora, posebno muškarci. Džamija je srušena do temelja odmah na početku agresije, u junu 1992 godine u akšamsko vrijeme.

  Događanja u džematu nakon rata      Nakon rata, povratak u džemat je počeo relativno brzo. Vjerski obredi u početku su obavljani sedmično (džuma) i bajram namaz u džamijskoj kući, a predvodili su ih vjerski službenici koji su se smjenjivali. Sa obnovom džamije se počelo razmišljati 2000 godine, koja se sagradila i 31.07.2004. godine svečano otvorena. Važno je spomenuti i imena hadžija našeg džemata kao i one koji su svršenici medresa, nekog od fakulteta ili su trenutno na studiranju.  Imena hadžija iz džemata Donji Ružević: hadži Mujo ef. Haušić,  hadži Fehro Sivić,         hadži Meho ef. Delić,   hadži Asim Haušić,   hadži Enes Haušić,  hadži Meho Delić, hadži Mustafa Haušić, hadži Alija Jusufović, hadži Melka Džilić, hadži Emina Delić, hadži Hajrudin ef. Delić, hadži Medina Delić.

 

Svršenici medresa našeg džemata i koji su obnašali dužnost Muallima 

 • Abdul Mumin ef. Osivčić  iz Ruževića
 • Bećir ef. Ðogić  iz Ruževića
 • Abdul Mumin ef. Davarović  iz Ruževića
 • Mehmed ef. Jašarević iz Ruževića
 • Bešo ef. Jašarević iz Ruževića
 • Osman ef. Jašarević iz Ruževića svršenik medrese u Tuzli
 • Mujo ef. Haušić iz Ruževića     
 • Mehmed ef. Delić iz Ruževića
 • Salih ef. Haušić svršenik medrese u Sarajevu
 • Hajrudin ef. Delić svršenik medrese u Sarajevu
 • Alen Ðogić svršenik medrese u Travniku

  

Svršenici fakulteta našeg džemata su: ·        

 • Šaban Sivić - Ekonomija·        
 • Fatima Mehić - Histofija i Geografija·        
 • Mirnesa Haušić - Geodezija·        
 • Mustafa Hamidović - Profesor·        
 • Adem Delić - Mašinstvo, Federacija·        
 • Adem Delić - Stomatolog, Teslić·        
 • Ramo Meškić - Medicina, Zavidovići·        
 • Hedija Aličković - Profesor, Teslić·        
 • Suad Sivić - Medicina, Zavidovići·        
 • Sena Sivić - Medicina, Sarajevo·        
 • Nadira Sivić - Zavidovići·        
 • Senad Aličković Njemačka·        
 • Refija Aličković - Njemačka·        
 • Mehmed Aličković - Njemačka·        
 • Indira Hamidović - Stomatolog·        
 • Salih ef. Haušić - Islamske nauke    

 

Građani koji trenutno studiraju: ·        

 

 • Salih Delić - Ekonomija·        
 • Kemal Kurtović - Pravo·        
 • Enida Jašarević - Pravo·        
 • Amra Aličković - Medicina·        
 • Adisa Džilić - Razredna nastava·        
 • Aldin Sivić - Ekonomija·        
 • Hajrudin ef. Delić - F.I.N.   

 

    Organizovano je čišćenje starih mezarluka sa akcijama džematlija i omladine. Tri dana su bile angažovane i mašine koje je finansirao naš džematlija privatnik Meho Ðogić. Izvršeno je prosijecanje puta ispod džamijske kuće prema kotlovnici, koji je i asfaltiran. Izliven je potporni zid ispod džamijske kuće radi njene sigurnosti. Trenutno je u izgradnji savremena gasulhana sa hladnjačom, mokri čvorovi, kupaonica te ostava za ugalj i drva. Urađeni su parkinzi kod harema džamije i kod mezarluka kako se ne bi automobili parkirali po putu. Urađena kapija na ulazu u mezrluke. Uvedeno grijanja u džamijsku kuću, za koju je poslanik u Republici Srbskoj Šaban Sivić obezbijedio donaciju. Izvršen je dovod gradske vode u džamiju i džamijsku kuću u kojoj su učestvovali i građani. Ova aktivnost je tekla preko Mjesne zajednice. Izvršena je restauracija džamijske kuće. Za te aktivnosti nismo opterećavali građane sa finasiranjem nego smo sredstva u materijalu obezbijedili od donatora privatnika Mehe Ðogića. Realizacija ovih radova je okončana u 2008/2009.godini. 

 

Aktivnosti u džematu Ružević u protekle četiri godine

2021.

 • Postavljena je inox ograda ispred mektepske učionice i mermerne klupice
 • Urađena je nova fasada na vakufskoj kući i radovi na pomoćnom objekatu pored vakufske kuće ( zamijenjen je krov, troja vrata i urađena je fasada sa kulirom) čime je završen kompletan projekat uređenja i rekonstrukcije džamije, šehidskog obilježja, vakufske kuće, gasulhane, ograde i svih pomoćnih objekata
 • Organizovan je godišnji mevlud gdje je promovisano 15 novih učača Kur'ana iz reda odraslih i dodijeljene su zahvalnice za donacije od 500 i više KM kao i vakufname džematlijama koji su donirali više od 2000 KM (Salih Sivić i Fehim Hadžalić). Ovo su 4. svečane hatme u posljednjih 10 godina jer su hatme za polaznike mekteba organizovane 2014., 2016, i 2019.
 • U ovoj godini naš h. Alija Jusufović je uvakufio svoju privatnu biblioteku za džamiju te smo naručili i ugradili jednu modernu vitrinu za knjige
 • Nažalost, u protekloj godini nam je obijena džamija i otuđen novac od dobrovoljnih priloga te smo bili prinuđeni da postavimo kamere i alarm-sistem. Sredstva su dobrovoljno donirale naše džematlije a radove je izvodio naš električar Hasan Delić.
 • Naše vrijedne džematlije u 2021. godini su sagradile i finansirale pomoćni objekat na mezarju Zukići-Mehići

2020.

 • Izvršena je nabavka i ugradnja led rasvjete na munaru i popravljena mermerna konstrukcija na šehidskom obilježju u našem džematu
 • U sastavu projekta renoviranja džamije ofarbana je munara, postavljena nova rasvjeta; urađena fasada na kompletnoj džamiji; urađena kompletna ograda oko džamije na način da je obložena limom, kulir-plastom i fasadom; kupljeno je i postavljeno moderno ozvučenje u džamiji i na munari; pomoćni objekat mokrih čvorova, gasulhane, kotlovnice i ostave za ugalj obložen je stiroporom, ugrađeni novi prozori i urađena je fasada; potporni zid ispod vakufske kuće je obložen limom i postavljen kulir-plast; napravljen je novi predulaz i zamijenjen kompletan krov i poktov na vakufskoj kući; uređen je parking kod džamije.
 • Odobren je projekat dovoda vode na mezarje ukupne dužine 350 metara čiji je donator bio Sivić Salih
 • Realizovan je projekat lijepljenja keramike i ugradnja rosfrajdne ograde na tarasi, stubištu i predulazu vakufske kuće

2019.

 • U toku godine dovršeni su radovi na unutrašnjem opremanju našeg pomoćnog objekata. Polijepljena je keramika, postavljen sanitarni inventar i urađena struja u ženskim WC prostorijama
 • Džematski odbor je proveo akciju premještanja šupe na mezarju. Akcija je trajala dva dana u okviru koje je kupljen i postavljen novi krov od lima

2018.

 • Zasađeno je 20 kalema ispod džemije.
 • U 2018. godini džematski odbor je uspješno vodio i završio poslove farbanja ograde oko džamije kako željezne tako i betonske konstrukcije. U sastavu ovih aktivnosti ofarbana je obrada na mezarju ispod džamije i postavljena kapija i cijevi na mezarju u Zukićima.                                                                                                                                                                                                                 

Džematski odbor koji je obavlja dužnost u periodu 2018 – 2022 godine:

 • Gondžić ef. Enver, imam
 • Haušić Hidajet, predsjednik
 • Haušić Enes, hadžija, član
 • Sivić Ismet, član
 • Džilić Sanel, član
 • Zukić Šaban, član
 • Đogić Esad, član
 • Delić Suad, blagajnik

 

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis