Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Salavat i selam neka je na Allahova Poslanika i Vjerovjesnika Muhammeda s.a.v.s. Sjetimo se šehida islama, najboljih sinova islamskih i bosanskih.

Draga bra?o i sestre!

Ve?eras sa akšam namazom na vrata naših mu'minskih srca, ku?a, mahala, D?emata i gradova je zakucao najdra?i musafir, mubarek Ramazan, mjesec Allahove milosti, oprosta i selameta.

Allah D?.š. nas je odabrao da ga baš mi do?ekamo i na taj na?in nam pru?io šansu da popravimo svoju kako dunjalu?ku, tako isto i ahiretsku poziciju.

Ovogodišnji mubarek ramazan muslimani do?ekuju oboljeli od bolesti koja se zove bezna?e, pesimizam i letargija što prouzrokuje depresiju i potištenost kako na li?nom, tako isto i na kolektivnom nivou.

Nema boljeg lijeka za spomenute bolesti od posta, Kur'ana i namaza. Ali moramo znati, da bi ovi lijekovi bili u?inkoviti moramo ispunjavati sljede?e uvjete:

1.     Da ?vrsto vjerujemo u Allaha D?.š. i u Njegovu pomo?,

2.     Da prihvatimo lijek i da ga ne odbijamo,

3.     Da ustrajemo u ramazanskoj terapiji i da ne po?urujemo rezultat.

U tom kontekstu, molim Allaha D?.š. da nam pomogne da mubarek ramazan provedemo u lije?enju svojih duša kako bi bili još ponosniji u svojoj vjeri islamskoj, ?vrsti Bošnjaci i jezika jasnog bosanskog.

Svim bošnjacima, muslimanima ?estitam nastupaju?i mubarek Ramazan rije?ima:

Ramazan Šerif Mubarek Olsun!

 

 

Predsjednik MIZ-a Tesli?                                                                                                   Glavni imam

gosp. Mujo Zukanovi?                                                                                        D?afer ef. Gra?i?, prof.

 

Active Image

 

 

 

 

 


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba