Džemat Kamenica

    Džemat Kamenica nalazi se 13 km jugoistočno od grada Teslića uz rijeku Usoru. Trenutno broji oko 1300 Džematlija koji su se vratili u svoje obnovljene domove, a na povratak čeka još oko 50 Džematlija. Razlog je nedostatak donacija za obnovu njihovih porodičnih kuća.
Od prijeratnih 347 stambenih objekata do sada je obnovljeno oko 330 objekata. Što se tiče vjerskih objekata, prije rata je bila Džamija, tri mesdžida u tri zaseoka (Trzan, Dizelovići i Selmani) i imamski stan. Obnovljena su tri mesdžida i služe svojoj svrsi, a trenutno je u izgradnji nova Džamija koja se nalazi na novoj lokaciji (nedaleko od stare). Da bi izgradnja Džamije bila potpuna potrebno je još dosta toga da se uradi, što podrazumijeva i dodatna ulaganja. Kada su u pitanju unutrašnji radovi na Džamiji, potrebno je opremiti učionicu,  biblioteku i kutak za omladinu. Od vanjskih radova, ostala je još ograda oko Džamije i imamska kuća.
Od ukupno 150 učenika iz Kamenice koji pohađaju Osnovnu školu u P.Š. Kamenica, svi prisustvuju časovima islamske vjeronauke koja je organizovana u postojećoj O.Š. Od spomenutih učenika gotovo svi pohađaju i mektebsku nastavu. Prije rata Osnovna škola (područna) je egzistirala u Kamenici, ali na udaljenoj lokacij, poznatoj kao ''Jenkovača''   U toku ovog povratka Džematlija, počelo se i sa izgradnjom osnovne škole, ali na novoj lokaciju, u samom centru sela. Škola je otvorena 2001. godine i trenutno nastavu pohađa oko 170 učenika iz Kamenice, Rajševe i Slatine. Škola je od samog početka multinacionalna, te su i nastavnici i učenici pripadnici sva tri konstitutivna naroda. Nastava se izvodi po kombinovanom NPiP, tj., islamska vjeronauka, bosanski jezik, priroda i društvo, historija i geografija se izvode po NPiP iz Federacije BiH.

 

    Potrebno je napomenuti da se prilikom prelaska na devetogodišnje obrazovanje ukazala potreba za dodatnim učionicama, tako da je uz postojeću školu dograđeno još dvije učionice i biblioteka. U Džematu Kamenica postoji i ''Džamijska kutubhana'' koja broji oko 50-60 članova sa oko 400 naslova. Njeno rukovodstvo organizuje i ramazanske kvizove za učenike, već petu godinu uzastopno. Kviz je započeo 2003. godinu, u toku ramazana, i od tada se redovno održava svakog ramazana. Imamo i svoje stalne sponzore: Durmišević Sead, Selimanović Muhamed, Selimanović Edin, Durmišević Rebija, Durmišević (Meho) Ramiz, Osmić Salih, Durmišević (Sulejman) Ramiz, Vitlić Atif, Hajdarević Šefika.
Koristimo ovu priliku da im se srdačno zahvalimo i molimo dragog Boga da im podari bereket, sreću i dobro zdravlje u životu.
Nakon što se većina Džematlija vratila u svoje obnovljene domove, Udruženje šehidskih porodica je iniciralo izgradnju spomen česme šehidima Kamenice. Ona se nalazi u neposrednoj blizini nove Džamije.

 

 

Spomen česma šehidima

  Rekonstruisana je vodovodna, elektro i telefonska mreža. Takođe, obnovljen je i Dom kulture, koji je namijenjen omladini, a koristi se i kao fiskulturna sala u sklopu škole.

   U protekloj mektebskoj godini po prvi put imali smo zvanično učenike koji su proučili svoju prvu Hatmu i polaznike koji su naučili Jasini-šerif napamet, kod muallima Džemail ef. Hodžić.

 

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim našim donatorima na izgradnji Džamije i na podršci u svim našim projektima.

Predsjednik džematskog odbora (mutevelija) je Selimanović Mehmed.
Predsjednik građevinskog odbora je Hamzić Osman.     
Član izvršnog odbora iz našeg Džemata je Rabihić Mehmed.

 

 

Sastav Džematskog odbora:

 1. Topovčić Ramo - predsjednik Dž.o.
 2. Durmišević Ismet - član
 3. Osmić Sulejman – član
 4. Kapić Ferid – član
 5. Osmić Rasim – član
 6. Osmić Selvedin – član
 7. Džemail Hodžić– efendija
 8. Hamzić Sulejman - blagajnik 

Dosadašnji imami u Džematu Kamenica:

 1. Plančić Suljo – Tešanj
 2. Husičić Ahmet – željezno Polje
 3. Meho – Miljanovci
 4. Cvrčak Ahmet – Strupina - Maglaj
 5. Smajić Ramo – Miljanovci – Tešanj / 13 god.
 6. Roša Mahmut – Roše – Tešanj
 7. Šabić Azem – Zavidovići
 8. Brka Mustafa – Tešanj
 9. Salibašić Mustafa – Novo Selo – Tešanj / 18 god.
 10. Softić Halid – Gračanica
 11. Hodžić Džemail – Željezno Polje – sadašnji imam 

Mujezini u Džematu:

 1. Kapić Rifet
 2. Hajdarević Muhamed
 3. Durmišević Salih
 4. Kapić Ibrahim
 5. Hajdarević Bećo
 6. Hamzić Džemal
 7. Hajdarević Izudin
 8. Stenaklić Smajo
 9. Topovčić Ahmet
 10. Selimanović Ramo
 11. Selimanović Emko
 12. Selimanović Alija
 13. Vitlić Mehmed
 14. Hamzić Sulejman
 15. Hamzić Ibro
 16. Kapić Smajo 

Dosadašnje mutevelije

 

 1. Durmišević Iso
 2. Kapić Huska
 3. Hamzić Džemal
 4. Durmišević Salih
 5. Selimanović Husejn
 6. Osmić Mehmed
 7. Selimanović Mehmed
 8. Topovčić Ramo 

Blagajnici

 1. Durmišević Iso
 2. Kapić Huska
 3. Hamzić Džemal
 4. Hajdarević Hasan
 5. Topovčić Redžo
 6. Topovčić Sefer
 7. Stenaklić Smajo
 8. Kapić Ismet
 9. Hamzić Sulejman 

Hadžije

 1. Durmišević Iso
 2. Kapić Ramo
 3. Hajdarević Haso
 4. Hajdarević Hamida
 5. Čamo Rasim
 6. Stenaklić Esad
 7. Selimanović Mirsad
 8. Durmišević Husejn
 9. Selimanović Šefik
 10. Selimanović Sefija
 11. Selimanović Meho
 12. Selimanović Zineta
 13. Hamzić Džemal
 14. Hajdarević Salih
 15. Selimanović Sulejman
 16. Selimanović Šehra
 17. Mehinović Sefer
 18. Topovčić Midhad
 19. Selimanović Amira
 20. Stenaklić Mehemed ef.
 21. Selimanović Esada
 22. Topovčić Mersiha
 23. Durmišević Rukija
 24. Čamo Asim
 25. Vitlić Mejra
 26. Vitlić Salih
 27. Durmišević Ibro
 28. Durmišević Meho
 29. Mehinović Osman
 30. Mekić Mujo
 31. Vitlić Ekrem – ef.
 32. Hajdarević Ajka
 33. Stenaklić Salih 

Osobe koje su završile neku od medresa:

 1. Vitlić (Asif) Ekrem GHM
 2. Stenaklić (Salih) Mehemed GHM
 3. Hajdarević (Zijad) Šefika GHM
 4. Rahmanović Sara GHM 

Sadašnji učenici medresa:

 1. Kapić (Šaban) Mirsad
 2. Topovčić (Ramo) Adem
 3. Kapić (Ismet) Fuad
 4. Selimanović (Šerif) Amela 

Spisak lica koja su završila neki od fakulteta:

 1. Hajdarević Izudin VSS
 2. Hajdarević Šefika VSS
 3. Hajdarević Ismet VSS
 4. Hajdarević Mujo VSS
 5. Hajdarević Seid VSS
 6. Hajdarević Kasim VSS
 7. Durmišević Seid VSS
 8. Topovčić Salih VSS
 9. Selimanović Selvedin VSS
 10. Topovčić Suvad VSS
 11. Topovčić Enver VŠS
 12. Smajlović Suvad VŠS
 13. Rabihić Mehmed VŠS
 14. Hajdarević Husejn 

Spisak šehida i civilnih žrtava rata:

 1. Durmišević (R) Zikret
 2. Kapić (Š) Eniz
 3. Durmišević (S) Fuad
 4. Bejzić (R) Kasim
 5. Kapič (R) Mehmed
 6. Mehinović (S) Smajl
 7. Topovčić (R) Osman
 8. Topovčić (R) Meho
 9. Stenaklić (R) Uzeir
 10. Serhatlić (R) Mihret
 11. Selimanović (R) Hasan
 12. Stenaklić (N) Senad
 13. Mujić (M) Senad
 14. Topovčić (R) Derviš
 15. Durmišević (H) Mesud
 16. Bećirović (R) Mesud
 17. Serhatlić (A) Šemso
 18. Kapić (H) Esad
 19. Topovčić (A) Šaban
 20. Hajdarević (Š) Mevludin
 21. Kapić (M) Ramiz
 22. Ramo (M) Asim
 23. Stenaklić (B) Hasan
 24. Ramo (N) Fatima 

Pored Džamije u Džematu postoje i sljedeći vjerski objekti:

 1. Mesdžid Selmani
 2. Mesdžid Trzan
 3. Mesdžid Dizelovići
 4. Gasulhana u Selmanima 
 5. Šehidsko obilježje u Kamenici 

Značajne aktivnosti u Džematu Kamenica u toku 2009. godine:

   Ove godine se u našem Džematu 07.02.2009. god. održao centralni mevlud teslićkim šehidima i civilnim žrtvama rata pod pokroviteljstvom MIZ Teslić. Ovaj mevlud je tradicionalni na našem Medžlisu. Ovogodišnji mevlud u našem Džematu je bio najposjećenjiji sa brojnosti od 700 osoba. Visoki zvaničnici su bili muftija mr. Ejub ef. Dautović i gost predavač dr hfz. Halil ef. Mehtić, te mnogi gosti iz javnog i političkog života. Mevludski program su izvodili imami Medžlisa IZ Teslić. Jedan od najvećih događaja ovo godine se očekuje u našem Džematu, a to je svečano otvaranje novoizgrađene Džamije. Termin koji je predviđen za otvaranje 01.08.2009. god., a očekujemo i posjetu Reisu-l-uleme dr Mustafe ef. Cerića. Džematlije se uveliko pripremaju za ovu, dugo očekivanu svečanost. Obavljamo sve pripreme  za ovaj hairli posao. Završavamo sve potrebne radove na našoj ljepotici. Pozivamo sve da nam svojim prisustvom uveličaju našu svečanost otvaranja naše prelijepe Džamije. Želja nam je da pokažemo svima koji nas zijarete, da ih na naš način dobrog domaćina ugostimo. 

 

Značajnija dešavanja i radovi u džematu Kamenica u proteklom periodu:

 • Zamjenjena stolarija,
 • Prsostrti novi tepisi;
 • Urađena mektebska učionica sa tv plazmom, novom tablom, laptopom i printerom;
 • Utopljena vakufska kuća sa grijanjem i toplotnom izolacijom.

 

Džematski odbor koji je obavlja dužnost u periodu 2018 – 2022 godine:

 • Halilović ef. Halid, imam, stupio na dužnost 1.12.2018.
 • Osmić Rasim, predsjednik
 • Hajdarević Suad, član
 • Osmić Hazim, član
 • Durmišević Zijad, član
 • Osmić Elvedin, član
 • Kapić Elvedin, blagajnik

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis