Džemat  Gusti Teslić je jedan od najstarijih džemata na području Medžlisa IZ Teslić, pa i šire. Nalazi se nedaleko od grada Teslića (5 km), na veoma lijepom položaju, pored magistralnog puta Teslić - Banja Luka.

Od davnina se pamti da je u ovom džematu postojala jedna stara džamija, koja se nalazila između G.Teslića i Ðulića - mjestu koje i pripada ovom džematu. Na mjestu gdje se nalazi današnja džamija, postojala je džamija koja je srušena tokom minulog rata 1992-1995. god. Odlukom džematskog odbora G.Teslić uz podršku i saglasnost Izvršnog odbora Medžlisa IZ Teslić, pokrenuta je akcija obnove srušene džamije, koja je je bila minirana i srušena do temelja avgusta 1992. godine.
Pored pokrenute akcije o obnovi džamije, ovaj džemat je poduzeo mjere o opstanku  povratnika na svoja ognjišta, a njih je bilo 90% ukupne populacije u G.Tesliću. Uz veliki trud i napor i uz veliku pomoć džematlija iz G.Teslića, naših džematlija iz dijaspore, te uz pomoć dobrih ljudi, džamija je završena do 16.08.2003. god, kada je bilo i svečano otvorenje. Danas ovaj džemat zajedno sa Ðulićem broji 250 domaćinstava, koji su redovni članovi IZ.
Ovaj džemat posjeduje dva punkta, gdje se redovno održava mektebska nastava, a to su: G.Teslić i Ðulić.

Zaseok Ðulić, koji pripada džematu G.Teslić, je izgradio Mesdžid u kome se održava mektebska nastava. Broj učenika koji pohađaju mektebsku nastavu u oba punkta iznosi 70.
Godine 2008.  počela
je izgradnja imamskog stana. Zahvaljujući trudu džematlija i uz pomoć ljudi iz drugih džemata, velikih donatora (najvećim dijelom iz našeg susjednog Tešnja),  te uz pomoć MIZ-Teslić i muftiluka Zeničkog, stan je završen. 

Prvi imam u Gustom Tesliću bio je Halil ef. Mujanović, a poslije njega je bio Mehmed ef.Zukanović, koji je imamsku službu obavljao u G.Tesliću 50 god.
Pored imamskog stana  ovaj džemat u svojoj infrastrukturi posjeduje  džamiju, mesdžid u Ðuliću, abdestanu, gasulhanu, kotlovnicu koja služi za zagrijavanje džamije i još nešto vakufskog zemljišta koje pripada džamiji.  Sastav džematskog odbora 2006-2010: 

 • Mešinović Šaban - mutevelija
 • Kahrimanović Muharem - član
 • Hanić Fehim –član
 • Omerović Elvedin – član
 • Lučić Ramo ef. – član po službenoj dužnosti
 • Bilinovic Ibro – Blagajnik

  Dosadašnji imami: 

 • Mujanović  rahmetli Halil ef.
 • Zukanović  hadži Mehmed ef.
 • Lužić Ramo ef.
 • Kozlić Bersad ef.
 • Jašić Alen ef.

  Dosadašnji mujezini : 

 • Bilinović hadži  Bijeli
 • Bilinović Smajo
 • Omerović Hamid
 • Omerović Omer

  Dosadašnje mutevelije : 

 • Hanić  rahmetli Šaban
 • Bilinović hadži Bijeli
 • Omerović Ibrahim,

  Dosadašnji blagajnici  

 • Bilinović hadži Bijeli
 • Bilinović Ibro

  Hadžije iz džemata : 

 • Hanić rahmetli Šaban
 • Zukanović Mehmed ef.
 • Šehric Fatima
 • Kahrimanović Fatima
 • Mešinović Fatima

  Osobe koje su završile neku od medresa : 

 • Mujčinovic Enes ef.
 • Omerović Sabina

  Spisak lica koji su završili fakultete : 

 • Mešinović rahmetli Meho
 • Tatarević Zaim
 • Rizvanović Emin
 • Mahmutović Fehim
 • Mujanović Ferid
 • Kahrimanović Nijaz
 • Šehrić Izet
 • Mešinović Sulejmanć
 • Mešinović Esma
 • Omerović Smajl
 • Bilinović Šemsudin
 • Bilinović Šemsa

  Spisak šehida i civilnih žrtava rata iz džemata G.Tesli? : 

 • Bilinović Bilina Smajl
 • Bilinović Bilina Sabahudin
 • Bilinović Bijelog Vehbija
 • Brković Fehima Sead
 • Hanić  Bećira Nermin
 • Hatić  Šabana Hasan
 • Omerović Mustafe Ibro
 • Omerović Rame Huso
 • Mešinović Rešida Huso
 • Mešinović Rešida Meho
 • Mešinović Nezira Meho
 • Mehmedović Zaima Nermin
 • Jeterić Šabana Meho
 • Jeterić Saliha Abdulah
 • Tatarević Hasana Safet
 • Karabegović Alije Fahrudin
 • Zilkić Alije Zaim
 • Zilkić Ahmeta Azem

   Vjerski Objekti u džematu : 

 • Džamija
 • Mesdžid u Ðuliću
 • Gasulhana
 • Šehidsko spomen obilježje
 • Imamska kuća

 


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba