Džemat Gornja Osivica je novoosnovani Džemat.  Osnovan je 2006. godine.
Ranije je bio u sastavu zajedničkog Džemata Osivica koji se sastojao od današnje Gornje i Donje Osivice.

Džamija tog Džemata je bila u Donjoj Osivici, a Gornja Osivica je imala mesdžid sagrađen u šezdesetim godinama.
Stari mesdžid je zamijenjen novim 1974. godine, koji se nalazio na lokaciji današnje Džamije. Prije rata u njemu je mjesni imam klanjao svake druge godine teraviju, jer je bio dogovor između gornjeg i donjeg dijela sela da imam klanja teraviju jedne godine u Džamiji, a druge u mesdžidu.
Između ostalih tu dužnost su obavljali efendija Bešić i efendija Garić. Ovaj mesdžid je u ratu opljačkan i devastiran. Prvi povratnici u selo su pokrenuli inicijativu, 2004. godine, da se devastirani mesdžid zamijeni Džamijom. Do septembra 2004. godine Džamija je bila iznova izgrađena i pokrivena, a svoje otvorenje je dočekala 30. jula 2006.godine (6. redžeba, 1427. h.g.).

    Na čelu izgradnje ovog mesdžida je bio mutevelija Mehmed Redžić zajedno sa svojim vrijednim članovima odbora. Uz Allahovu pomoć, a zatim pomoć raznih donacija, učešća Džematlija (posebno onih iz dijaspore), prijatelja Džemata i Džematlija ova Džamija je ugledala svjetlost otvorenja. Da ih Uzvišeni Allah na tome nagradi.

 

    Nakon Džematskih izbora 2007. godine, izabran je novi odbor u čijem mandatu je ograđen veći dio mezaristana, sagrađena gasulhana i formirana mektebska učionica.

 

Džematski odbor:

 • Mutevelija: Begović Meho,
 • blagajnik: Iriškić Šaban
 • odbornoci:
 • Begović Mrki,
 • Redžić Ferid,
 • Redžić Sanel,
 • Redžić Emir,
 • Berbić Mirnes
 • Durak Mirnes ef.

 Dosadašnji imami:

 • Rah. Iriškić Nazif ef.
 • Rah. Iriškić Husein ef.
 • Delić  Meho ef.
 • Ibrahim ef. Begović
 • Rah. Garić Salih ef.
 • Osman ef. Bešić

 Dosadašnje mutevelije:

 • Redžić Mehmed
 • Begović Salih.

 Dosadašnji blagajnici:

 • Begović Mrki.

 Hadžije:

 • Begović Ibrahim
 • Begović Ramiz
 • Begović Delva
 • Begović Muris
 • Begović Ibrahim

 Završili medresu:

 • Begović Ibrahim
 • Begović Nedim
 • Begović Nizama
 • Begović Sabahudin
 • Begović Elvedin
 • Begović Muris
 • Begović Lejla

 Završili fakultet:

 • Begović Ibrahim
 • Begović Nedim
 • Begović Nizama

 Šehidi:

 • Begović Enes,
 • Begović Senad,
 • Begović Fahrudin,
 • Begović Suljo,
 • Beginović Meho,
 • Redžić Dževad,
 • Mahmutović Mehe Ibrahim,
 • Smailović Sabit.

 Civilne žrtve rata:

 • Kotorić Alija,
 • Mahmutović Muharema Ibrahim,
 • Mahmutović Muharem,
 • Redžić Alija,
 • Redžić Sajda.

 U toku 2008. godine izgrađena je gasulhana i ograđen jedan dio mezarja.  Aktivnosti u 2009.g. :

 • Izgradnja šehidskog obilježja
 • dograđivanje greblja,
 • rekonstrukcija rasvjete na munari,
 • fasada na gasulhani.

 U toku  2009.godine bilo je jedno šerijatsko vjenčanje. 

 


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba