Active ImageZASLUŽNE DŽEMATLIJE 

 

Hodžić hadži Hasan iz Stenjaka-Teslić

 

 

 

Povod, 63 godine aktivnog hizmeta Islamskoj zajednici 

   

 

 

U svakom mjestu ima osoba koje čine hizmet Islamskoj zajednici obavljajući dužnost mutevelije, Člana Džematskog odbora, mujezina, blagajnika, predsjednika građevinskog odbora ili neki drugi posao od koristi za širi ili uži dio Islamske zajednice. Bez tih pojedinačnih pregalaca u medžlisima i Džematima stanje bi nam bilo dosta skromnije.

 U ovom kratkom zapisu želim ukazati na jedan pozitivan primjer aktiviste, mislim, veoma rijedak obzirom na dužinu aktivnosti u IZ i na iskazanu srčanost. Radi se o hadžiji Hasanu Hodžiću iz Džemata Stenjak-Teslić.

Po završetku drugog svetskog rata, nakon demobilizacije, Hasan je došao u svoj Stenjak. Od strane tadašnjih organa IZ imenovan je za blagajnika u Džematu. Tu dužnost vršio je niz godina. Nakon što je završio ekonomsku školu i ovladao poslovima knjigovodstva od strane tadašnjeg Odbora IZ imenovan je da vodi knjigovodstvo za Odbor. Te poslove neprekidno je radio sve do juna 1992. godine kada je zbog rata krenuo u izbjeglištvo. U periodu od 1946-1992. godine više puta biran je za člana Odbora IZ Teslić. U mjesnoj Džamiji imao je običaj i da muezini kada nije bilo drugih osoba.

Hadži Hasan dao je ogroman doprinos prilikom izgradnje stambeno-poslovne zgrade u Tesliću. Kao ugledan i sposoban Džematlija izabran je za predsjednika građevinskog odbora. Mudrošću i finoćom nastupa doprinjeo je da su Džematlije podržale ovaj projekat, za to vrijeme ogromna investicija. Obzirom da se objekat radio u vlastitoj režiji hadži Hasan je više od dvije godine i kao fizički radnik, skoro svaki dan, radio na pomenutom objektu.

  Odlaskom u izbjeglištvo, u R.Sloveniju, uključuje se u aktivnosti Džemata, pomažući njegovom uspješnijem funkcionisanju.

  Nakon sticanja uslova za povratak hadžija Hasan vraća se u svoj Stenjak i uključuje se u obnovu objekata i organizaciju Džemata. Pored ostalog veoma uspješno obavlja blagajničke poslove u Džematu.

Zbog narušenog zdravlja i godina, jer je u 86. godini života, krajem 2008. godine zamolio je da se izbare drugi blagajnik u Džematu jer on nije u mogućnosti više raditi.      

  Karakter i snagu imana hadžije Hasana, pored ostalog, mogu potvrditi i sljedeća dva pokazatelja:

  • sve usluge koje je činio Islamskoj zajednici, samo knjigovodstvo je vodio preko 35 godina, činio je bez ikakve naknade, u ime Allaha, želeći pomoći svoju Zajednicu, 
  •  kao sposoban bankovni službenik bio je postavljen za vršioca dužnosti direktora banke. Ubrzo mu dolaze drugovi iz Komiteta i saopštavaju da ukoliko želi biti direktor i zadržati tadašnju plaću od 42 hiljade mora ići u Partiju, u suprotnom bit će vraćen na prethodno radno mjesto i plaću od sedam hiljada. Na postavljeni ultimatum on odgovara da ne može prestati ići u Džamiju, a to je nespojivo s Partijom. Jedan od drugova je rekao “ne mogu se načudit, mnogi u Partiju ulaze bez ikakve dobiti, a ovaj se odriče plaće od šest radnika pod uslovom da bude član Partije i ne prihvata.“ Hadžija Hasan, po kazni, jedno vrijeme je bio raspoređen na mjesto skladištara u banci, ali i to je izdržao.

  Bez ikakve mrlje h. Hasan je došao u penziju nakon 40 godina staža, što mu je otvorilo mogućnost za veći angažman u Islamskoj zajednici. Cijeneći ukupan doprinos Islamskoj zajednici od strane hadži Hasana Hodžića, Medžlis IZ Teslić, na Skupštini održanoj 22.02. ove godine, dodijelio mu je zahvalnicu i uručio skroman poklon.

   Nakon 63 godine aktivnosti u IZ, šta reći?

Kada bi naša Zajednica imala više ovakvih aktivista njeno ukupno stanje bilo bi znatno bolje.

  Upućujem dovu Svemogućem da hadžiju Hasana nagradi za njegove hajrate i da mu podari zdravlja u preostalom dijelu dunjalučkog života.

 Takođe, Allaha molim da ostalim Muslimanima, prije svega Teslićkim, podari snage da kroz primjer h.Hasana spoznaju kako se Islamska zajednica treba voljeti i pomagati i da se u njegov primjer ugledamo i damo svoj doprinos  Zajednici.

 

                                                                                                                  Halilović Fadil


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba