?isto?a je pola vjere

 

     Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Samo Njega hvalimo, i od Njega pomo?i, i oprost tra?imo. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika na najboljeg Allahovog roba, Muhammeda s.a.v.s., na njegovu porodicu, na ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru do kijametskog dana.

Draga bra?o u imanu i islamu.Ka?e Allahov Poslanik s.a.v.s. u hadisu kojeg bilje?i imam El-Buhari:

الطهور نصف الإيمان

“?isto?a je pola vjere.”

      Iz ovog hadisa mo?emo vidjeti koliku ulogu zauzima ?isto?a u islamu. Kada gvorimo o ?isto?i moramo znati da ovaj termin se odnosi na više stvari. U prvom redu imamo ?isto?u duše, zatim ?isto?u tijela, zatim ?isto?u odje?e, zatim ?isto?u mjesta  i okoline u kojoj ?ivimo.Koliko je samo ?isto?a bitna govori nam i sljede?i hadis Allahovog Poslanika a.s. gdje se ?isto?a stavlja kao prvi uvjet za primljenost naših djela. Tako naš Resul a.s. ka?e sljede?e:“Bez ?isto?e namaz ne?e biti primljen.”Ne vrijedi nam klanjati ako nismo svoje tijelo kako treba o?istili. Ne vrijedi klanjati ako nam na odje?i ima tragova od velike ili male nu?de, jer Allah tra?i ?isto tijelo, zatim odijelo i mjesto gdje klanjamo.Allah prima samo ono što je ?isto. Allah ne prima i ne nagra?uje za novac koji je ste?en na haram na?in a biva utrošen kao sadaka ili kao donacija. Jer kako Allah ka?e: “Njemu se uzdi?u samo ?iste rije?i i ?ista djela.”Rekli smo da ?isto?a obuhvata nekoliko oblasti, pa ?emo prvo zapo?eti sa unutrašnjom ?isto?om, tj. ?isto?om naše duše. Svoju dušu o?istiti zna?i o?istiti je od grijeha koji mogu biti razli?iti kao što su hvalisanje, la?, zavidnost, škrtost, mr?nja, zloba itd. Pošto se ?ovjek sastoji od duše i tijelo veoma je bitno da ?ovjek prije svega o?isti svoju dušu kako bi se pribli?io Allahu i kako bi zadobio Njegovu milost, jer kako Allah ka?e: „Allah voli one koji se kaju i koji se ?iste.“ Kako i na koji na?in ?ovjek posti?e duhovnu ?isto?u?Allah je slao svoje poslanike koju su ljudima objašnjavali propise njihove vjere a izme?u svega ostalog su upu?ivali ljude kako i na koji na?in da do?u do ?isto?e svojih duša.Allah ka?e:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

„Allah je vjernike miloš?u Svojom obasuo kad im je jednog izme?u njih kao poslanika poslao, da im rije?i Njegove kazuje, da ih o?isti i da ih Knjizi i mudrosti nau?i, jer su prije bili u o?itoj zabludi.“ (Ali Imran, 164)

Unutrašnja ?isto?a se posti?e putem vjerovanja u Allaha, slije?enju Njegovih naredbi i klonjenju svega što je zabranjeno. Negativni osje?aji i loše misli ne bi smjele u srcu ni jednog muslimana imati mjesta.Što se ti?e vanjske ?isto?e moramo znati da je ?ovjekovo tijelo kojeg je Allah stvorio jedan dar, jedan ogromni nimet i da je to tijelo dato svakom od nas na korištenje zato smo du?ni da naša tijela dr?imo ?istim.Shodno u?enju islama ?ovjeku je zabranjeno da svjesno svome tijelu nanosi bilo kakvu štetu. Svi vjernici trebaju zdravo da ?ive i da paze na svoje tijelo.U pogledu odr?avanja ?isto?e tijela naš Poslanik a.s. nas je podu?io svim neophodnim stvarima kako bi odr?avali ?isto?u. Poslušajmo samo ovaj hadis gdje Allahov Poslanik a.s. ka?e:

 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء" قال الراوي: ونسيت العاشرة إلى أن تكون المضمضة. رواه مسلم.

     

    Muslim u svom Sahīhu i Ahmed ibn Hanbel u svom Musnedu od h.Aiše bilje?e da je Pejgamber, s.a.v.s., rekao:Deset stvari je od fitreta (iskonske prirode):1)  potkresivanje brkova (kod muškaraca),2)  puštanje brade (kod muškaraca),3)  upotreba siwāka / miswāka (za higijenu zuba),4)  ispiranje nosa vodom,5)  rezanje noktiju,6)  pranje ruku me?u prstima i zglobovima,7)  uklanjanje dlaka ispod pazuha ,8)  brijanje oko stidnih mjesta,9)  pranje nakon obavljene nu?de (i velike i male),10) ispiranje usta i grla vodom. 

 

     Posebnu pa?nju u gore navedenom hadisu skre?emo na uklanjanje dlaka ispod pazuha i oko stidnih mjesta. Ovaj sunnet koji se odnosi i na muškarce i na ?ene, rekli bismo, kako je u današnje vrijeme masovno zapostavljen. Naša savršena vjera propisuje logi?ke i prirodne zakonitosti u svemu, pa tako i u higijeni. Logi?no je da dlake treba uklanjati tamo gdje se najviše kupi prljavštine i neugodnog mirisa. To su upravo mjesta ispod pazuha i oko stidnih mjesta. Kakvog li paradoksa, danas je jedan od znakova dr?anja do li?ne higijene biti redovito obrijane brade, a o dlakama ispod pazuha i oko stidnih mjesta uop?e se i ne razmišlja. S druge strane, dlake na tim mjestima imaju i muškarci i ?ene, do?im su samo muškarci odlikovani bradom, koja u sebi nosi i jednu vrstu bereketa, jer se time slijedi stalna praksa našeg Poslanika Muhammeda a.s. ?ija brada je bila bujna, crne boje i uvijek je bila uredna i prijatno je mirisala. Tako?er, vrlo va?no pitanje na kojeg trebamo obratiti posebnu pa?nju jeste i pranje nakon obavljenje nu?de. Autenti?ni hadisi nam govore da je za pranje stidnih mjesta nakon obavljene nu?de (i male i velike) Poslanik, s.a.v.s., koristio vodu. Ovo posebno vrijedi za veliku nu?du. Samo u situacijama kada nemamo vode dozvoljeno je koristiti i neko drugo sredstvo za uklanjanje tragova mokra?e i izmeta, npr. toalet papir. Kad bi se našao van grada, a nije imao vode, Poslanik, s.a.v.s., je koristio kamen?i?e, i to neparan broj. U?emo li u bilo koji javni WC na Zapadu, npr. na aerodromu, prijatno ?e nas iznenaditi ?isto?a zahodskog prostora, no nigdje ne?ete mo?i prona?i vodu u zahodskim kabinama. Samo toalet papir. S druge strane, ako u?ete u bilo koji javni WC u muslimanskim zemljama, prvo što ?ete primjetiti jeste ni?i stepen op?e ?isto?e u odnosu na Zapad, no u svakom zahodu obavezno se nalazi voda za ?iš?enje nakon nu?de.        Još jedna bitna stvar koja je kod nas prili?no zapostavljena jeste na?in obavljanja male nu?de. Danas je normalno da muškarac obavlja nu?du stoje?i, što je tipi?no za Zapadnu kulturu. Prema Poslanikovu, s.a.v.s., sunnetu, i muškarac treba malu nu?du obavljati sjede?i, tj. ?u?nuvši. Pa?nja na ovakve stvari biva nam jasnom ako znamo da mokra?a i izmet spadaju u tzv. teške ne?isti, kojih na tijelu i odje?i ne smije biti ni u najmanjim koli?inama. Poznat je hadis o kaburskoj (zagrobnoj) patnji ?ovjeka koji se za svoga ?ivota nije ?uvao mokra?e. Od takvog se i meleki sklanjaju, di?e Bo?iji bereket, itd. A koliko je bitno imati ?iste zube dovoljno nam govori hadis Allahovog Poslanika s.a.v.s. kada ka?e: Da se ne bojim da ?u ote?ati svome ummetu naredio bih im korištenje misvaka prije svakog namaza.Završi?emo jednim hadisom kojeg prenosi h.Alija a bilje?i ga Deylemī:O Alija, rezanje noktiju, uklanjanje dlaka ispod pazuha i brijanje oko stidnih mjesta ?etvrtkom je najpodesnije, a kupanje, stavljanje mirisa i obla?enje (lijepe) odje?e ide petkom.Ovo je bio samo jedan mali dio o ?isto?i o kojoj ?emo ako Bog da nastaviti govoriti na sljede?im hutbama. Molim Allaha da nas u?ini od onih koji se kaju za svoje grijehe, koji teobom ?iste svoja srca i koji ?istih tijela pred Allahom seD?du ?ine. Amin.

 


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba