Otvorenje Džamije u Džematu Kamenica 01.08.2009. godine

Klikova: 5342

 

U ranim jutarnjim sahatima kolone autobusa i privatnih auta došlo je u Kamenicu. Teško je dati tačnu procjenu o broju posjetilaca, ali sigurno da je bilo jedno od bolje posjećenih otvorenja u posljednje vrijeme.

U ime građevinskog odbora osnovne podatke o izgradanji Džamije dao je  HAMZIĆ OSMAN – predsjednik odbora za izgradnju Džamije.

U ime političkih struktura obratio se mr. Adil Osmanović, potpredsjednik Republike Srpske.  

U ime općine Teslić obraćanje je imao načelnik općine Savo Kasapović.

U ime Islamske zajednice obraćanje su imali:

Prije dove uručne su zahvalnice za iskazanu pomoć pri izgradnji Džamije:

Donatorima  za munaru, iz Zagreba, uručene su Vakufname, i to:

U ime donatora zahvalio se i čestitao na svečanosti Šabić Mirza.

Ključ za otvorenje Džamije predsjednik Medžlisa Fadil Halilović predao je Naibu Reisu.

Svoje pravo da otvori Džamiju, na osnovu izražene želje Džematlija Kamenice, Naibu Reis je ustupio Hakiji Čoliću, iz Džemata Rajševa, koji je pred samo otvorenje Džamije dao prilog u iznosu od 6.000,00 Eura. Obzirom da Hakija nije bio tu prisutan, u njegovo ime Džamije je otvorio njegov trinaestogodišnji sin ERSAD i  supruga Ferida.

 Active Image

 

 

Active Image

Glavni imam Mirza ef. Zolota uručuje Vakufnamu gospodinu Šabić Mirzi 

 Active Image

 Muftija  Zenički, mr. Ejub ef. Dautović, Naibu Reis hafiz Ismet ef. Spahić i glavni imam Teslića Mirza ef. Zolota

 Active Image

 Detalj sa bine

 Active Image

 Obraćanje glavnog imama Mirze ef. Zolote

 Active Image

 Obraćanje Muftije Zeničkog mr. Ejub ef. Dautovića

 Active Image

Obraćanje Naibu Reisa hafiza Ismeta ef. Spahića

 Active Image

Obraćanje načelnika opštine Teslić Save Kasapovića

 Active Image

 Obraćanje mr.Adila Osmanovića, potpredsjednika Republike Srpske.

 Active Image

Predsjednik Medžlisa Fadil ef. Halilović uručuje ključeve Džamije Naibu Reisu hafizu Ismetu Spahiću

 Active Image

Dodjela Vakufname gospodinu Tinić Dževdetu

 Active Image

 Detalj sa otvorenja Džamije

 Active Image