Simbolika brojeva u Kur"anu

Klikova: 6028

 

 

• Rije? dan u jednini se spominje 365 puta, a u mno?ini, dakle dani 30 puta.
• Broj ponavljanja rije?i mjesec iznosi 12.
• Rije? izdaja spominje se 16 puta kao i rije? zloba.
• Biljka i stablo u Kur`anu se ponavlja isti broj 26.
• Dok se rije? kazna spominje 117 puta, jedan od temeljnih Kur`anskih principa oprost se spominje duplo više od ovog broja dakle 234 puta.
• Broj ponavljanja rije?i dunjaluk i ahiret je isti 115.
• Rije? šejtan spominje se 88 puta, koliko i rje? melek.
• Rije? imam u cijelom Kur`anu spominje se 25 puta, a rije? bogohuljenje isto toliko.
• Rije? zekat se ponavlja 32 puta, koliko i rije? bereket.
• Rije? rahmet ponavlja se isto toliko koliko i rije? «pravi put (hidajet) 79 puta.
• Rije? ljeto- vru?e ponavlja se u istom broju kao rije? zima- hladno 5 puta.
• Formulacija stvorio je vas (?ovjeka) ponavlja se u istom broju kao i «pokornost» 16 puta.
• Rije? vino i pijanstvo ponavljuju se isto 6 puta
• Rije? bogatstvo ponavlja se 26 puta ali rije? siromaštvo duplo manje 13 puta.

Tajna broja 19

U Kur’anu se spominje 30 razlicitih brojeva:

• 1 7 19 70 1000
• 2 8 20 80 2000
• 3 9 30 99 3000
• 4 10 40 100 5000
• 5 11 50 200 50000
• 6 12 60 300 100000

Kada saberemo sve ove brojeve ne uzimaju?i u obzir njihovo ponavljanje, dobit ?emo cifru od 162146. Ovaj broj je djeljiv sa 19.

162146 : 19 = 8534

Rije? Allah u Kur`anu se spominje ukupno na 2698 mjesta taj broj je djeljiv sa 19

2698 : 19 =142

 

 

 

Active Image