Izgradnja džamije u Tesliću

 

Vakifi džamije 

  PRIMJER U KOJI SE TREBA UGLEDATI

S m a j l - Smajo    S m a j l o v i ć

   Iz džemata Stenjak-Teslić većina džematlija koji žive ili rade u Dijaspori dali su priloge za izgradnju džamije i značajan su oslonac u ovoj hairli akciji. Istina, radi se o različitim prilozima. Ima priloga koji su primjereni mogućnostima davaoca, čiji prilozi su za isticanje i pohvalu a ima i oni koji su samo reda radi dali simbolične priloge, često u iznosima manjim od priloga koje daju siromašni bosanski penzioneri.  Očekivanja su da će i ovi popraviti svoj imidž.

   Ovdje iznosim jedan svijetli primjer vakifa koji živi i radi u Švedskoj a čvrsto je vezan za svoj Stenjak i svoju džamiju, radi se o Smajlović Smajlu-Smaji, sin rahmetli Alje.

   Smajo, tako ga zovu, i njegova hanuma Fata dali su u značajnim iznosima priloge za  izgradnju džamije i stekli su status vakifa.

Međutim,

   S koliko ljubavi i zanosa je pristupio ispunjenju svog obežanja govori i činjenica da je došao iz Švedske samo zbog toga da lično ugradi keramiku na džamiji. Kao vrstan keramičar mogao raditi ove poslove u Švedskoj a platiti ugradnju pločica na džamiji drugom majstoru, Čime bi ukupna cijena koštanja bila puno manja. Međutim, on je želio lično doći i sobom to uraditi bez obzira na cijenu.

   Na kraju, šta reći. Kada bi imali više ovakvih primjera džamija bi se puno brže završila. Ako je teško pojedincima učinuti ovakve žrtve moglo bi se udružiti više osoba na izvođenju pojedinih radova, kao što su: instalacija grijanja, izgradnja mihraba, malterisanje džamije s vana, uređenje okoliša, oblaganje mermerom ulaznog dijela džamije, itd, itd.

 

Smaji Smajloviću i njegovoj porodici izražavamo veliku zahvalnost na učinjenom dobru, uz molbu dragom Allahu da ih nagradi lijepim zdravljem i ostalim dobrotama.

 

  Ovo je primjer za ugled, pa  b u j r u m  i ostalim koji mogu, očekujemo vas . . .  

 

                                                                                         U ime Građevinskog odbora

                                                                                                           Halilović Fadil  

                       

hadži Hakija Zukanović

     

Hadžija Hakija sa hanumom Alemom  /  Hadžija Hakija sa sinovima Munirom i Fikretom

 

  U izgradnji džamije u Stenjaku-Tesliću dosta je imena koja su zaslužila da budu spomenuta i da se o istima ostavi trag, radi pouke i poruke onima koji koji to neznaju, a pogotovu radi budućih generacija.

  Neka od zaslužnih imena bi se spomenuta na ovoj stranici, neka u Biltenu, koji će uraditi Građevinski odbor, a sigurno je da će neki, čiji doprinos je značajan, ostati nezapaćeni, od strane ljudi, ali će svačiji doprinos biti zabilježen u glavnoj evidenciji, tj. u evidenciji kod Svemogućeg Allaha, koja je i najbitnija.

  Ljubav i doprinos ovoj džamiji koju je pokazao hadži Hakija Zukanović vrijedno je pažnje i poštovanja. U najkraćem to se može potvrditi slijedećim činjenicama: u postupku dobivanja građevinske dozvole traženo je da se temelji Džamije odmaknnu od Hakijine međe tri metra, što bi tražilo promjenu projektne dokumentacije i došlo bi do smanjenja objekta. Bez ikakvog kolebanja hadžija i njegova porodica dali su pismenu saglasnost da se Džamija postavi do njihove međe, tako da strehe kapaju na njihovu parcelu, što se tiče novčanog doprinosa za Džamiju on i njegova hadžinca Alema  spadaju u vakife prve kategorije,mada je obolio i daleko je od Džamije, u Holandiji, prisutan je stalni interes kako teče izgradnja Džamije.

 Smatram značajnim spomenuti da se ljubav prema Džamiji i konkretna pomoć hadži Hakije i Aleme prenijela i na njihovu širu porodicu, sinove, kćeri, snahe, unučad i ostale. Svi su oni dali značajne novčane doprinose za svoju Džamiju i djeluju pozitivno prema ostalim. Na njih se uvijek moglo oslonit kada nešto zatreba i nikada im nije smetala buka u toku rada i zakrčenost terena materijalima,

  Inače, hadži Hakija je vrlo temperamentna i prijatna osoba, o  kojem bi se moglo  puno  poučnog i zanimljivog reći. Poenta ove zabilješke je da se naglasi njegova velika ljubav i pomoć u izgradnji ove Džamije. Džematlije ovo trebaju znati i cijeniti. Da je većina dijasporaca iskazala bar približan odnos prema izgradnji ove Džamije kao hadžija i njegova djeca Džamija bi do sada bila završena. Ali, ima još prilike da se poprave oni koji su podbacili.

  Hadžiji želimo Allahovu nagradu za učinjne hajrate i lijepo zdravlje.

 

                                                                                                                                                                     Halilović Fadil

                                 

 

 U NOVOJ DŽAMIJI OBAVLJENA PRVA TERAVIJA

 

Nakon što je završeno malterisanje i jednim dijelom postavljanje fasade na centralnoij kupoli džematlije su dale prijedlog  da se teravije klanjaju u novoj Džamiji, iz razloga što je velika vrućina u prostoriji gdje se sada klanjaju teravije, u potkrovlju stambene zgrade, i prilično je naporno izaći starijim i bolesnim džematlijama.

    Nakon što je pripremljen prostor u novoj Džamiji, 12. noć Ramazana – 31. 08. ove godine  obavljena je prva teravija u novoj Džamiji.

    Prije teravije proučen je Jas'in a nakon teravije Tevhid za džematlije – vakife – koji su u međuvremenu preselili na Ahiret.

    Nakon proučenog Tevhida prigodna obraćanja imali su mjesni imam Zolota Mirza ef. i Halilović Fadil ef., prijeratni i ratni imam ovog džemata.

    Mirza ef. je ukazao na značaj izgradnje džamije i potrebu da Džamija bude u funkciji radi koje je i građena.

    Fadil ef. se podsjetio na vrijeme kada je donešena odluka o gradnji Džamije, obzirom da je bio dio Džemata koji je donio takvu odluku, prije 18 godina.

    Rat i njegove posljedice nisu pokolebale ove džematlije da odustanu od gradnje Džamije. Velik je broj džematlija u međuvremenu umro, a koji su učestvovali u donošenju odluke o gradnji Džamije, ali ostala su njihova djeca i unuci koji su nastavili tamo gdje su ovi stali.

Svi prisutni bili su sretni i zadovoljni što je Džamija došla do ove faze, ali i odlučni da se nastave radovi do konačnog završetka.

Ako Bog da, nakon Ramazana, Džemat se vraća na prethodno mjesto, u potkrovlje zgrade, a radovi na Džamiji se nastavljaju. Vrlo je vjerovatno da će se pristupiti postavljannju centralnog grijanja, sve zavisi od finansijske podrške koja bude dolazila.

U svakom slučaju, u toku ove godine dosta je urađeno a nadamo se da će sve hairli biti i u narednom periodu.    

                                                                                                         Građevinski odbor

 

 

   Active Image

  Active Image

  Active Image 

 

 Active Image

 

NASTAVAK RADOVA ODVIJA SE PO PLANU

    Planirani radovi na malterisanju unutrašnosti Džamije odvijaju se veoma dobro. Preko hiljadu kvadrata izmalterisano je akcijama građevinaca iz ovog džemata, koje su predvodili:

 

 • Alagić Asim – Aćo,
 • Kopić Esad,
 • Lugonjić Bajro,
 • Mušić Esad – Tolja i
 • Terzić Suad.

 

  Ovim dobrovoljnim radom ušteđeno je preko 7.000,00 KM. Otpočeli su radovi na malterisanju i stavljanju fasade na glavnu kupolu.Visina kupole je 20 m. i trebalo je značajna količina skele. Radovi se izvode kvalitetno i od najboljih materijala. Nadamo se, ako Bog da, da će do Ramazana sva unutrašnjost Džamije biti izmalterisana. Kao značajno želimo istaći da je na  Džamiji postavljena cjelokupna stolarija, istina još nije sve plaćeno.

   Nastavak radova uslijedio je zahvaljujući određenom broju priloga iz Džemata, ponajviše od ljudi koji rade u Dijaspori. Istina, bilo je i priloga iz drugih Džemata i sa područja drugih Medžlisa.

   Svima velika hvala, pogotovu onima koji to čine nekoliko puta i to u iznosima koji su za pohvaliti.  Plan građevinskog odbora je da se nakon Ramazana, ukoliko se dobiju očekivana  sredstva, pristupi postavljanju centralnog grijanja, što će biti značajna finansijska stavka.

 

Ističemo jednu korisnu incijativu, koju treba podržati.

   Naime, Zukanović Alija,  supruga Munira, i njena snaha Amela, supruga sina Munira, pored do sada značajnih  priloga za Džamiju dale su prijedlog da se žene iz ovog Džemata, u prvom redu one koje žive i rade u dijaspori, organizuju i kupe glavni luster za Džamiju i   t e p i h e.

Ne samo prijedlog već su, ove džematlijke, dale i svoje priloge za ovu namjenu u iznosu  od 1.000,00 KM, njih dvije po 500 KM

    Kada bi se muslimanke Stenjaka i Teslića, koje žive i rade u dijaspori, masovno odazvale svojim prilozima, makar i sa znatno manjim iznosima, mogao bi se kupiti dobar luster i svi tepisi.

Podrazumijeva se da nisu isključene od priloga ni žene koje su u Bosni, ali od onih iz vana  očekuje se više. Uvjereni smo da će ova akcija uspjeti, jer Muslimanke vole Džamiju i one će to svojim odnosom i dokazati.

 

                                                                                                                 Građevinski odbor

 

 

AKTIVNOSTI NA DŽAMIJI U TOKU 2008. GODINE    

    Težište aktivnosti u toku 2008. godine bilo je na završetku pokrivačkih radova i obezbjeđivanju sredstava za iste. Sa zadovoljstvom ističemo da su ovi poslovi okončani, kako u građevinskom tako i u finansijskom pogledu.    

   Želimo naglasiti jednu bitnu stvar, desni dio Džamije, po prvobitnom projektu, trebao je biti pokriven ravnim krovom. Građevinski odbor je procijenio da je ravni krov za ovo podneblje nepraktičan i da se ovim načinom gubi značajna površina Džamije.    

   Donijeta je odluka se umjesto ravnog krova uradi potkupolni krov. Obzirom da je to zahtijevalo izmjenu projekta i dobivanje nove urbanističke i građevinske dozvole. Sve aktivnosti u vezi ove izmjene su sprovedene i krov je urađen na novi način.    

   Sa ovim načinom Džamija je dobila novih  130 (stotrideset) kvadrata korisne površine, koji može poslužiti za razne svrhe, a vanjski izgled Džamije postao je puno ljepši     

   Pokrivanje svih kupola bakrom, sa olucima, je koštalo 175 hiljada KM a pokrivanje do sada ravnog dijela, gdje se dobila gore naznačena površina, koštalo je, sa pratećim troškovima, oko 40 hiljada KM.    

   Može se reći da je cijena svih pokrivačkih radova iznosila 215 hiljada KM.       

   Osim pokrivačkih radova na Džamiji su urađeni i slijedeeći poslovi: 

 • sve prezide su urađene i
 • elektroinstalacija, na grubo, urađena je u značajnom dijelu.

 

 

Građevinski odbor, za dosadašnje radove, nema dugova, ali ni gotovih sredstava za nastavak radova.

Očekujemo da će teslićki Muslimani, prije svega džematlije ove Džamije, i dalje svojim prilozima pratiti izgradnju ovog nama dragog i potrebnog vjerskog objekta.

 

  Posebna očekivanja su od onih džematlija koji do sada nisu mogli pomoći izgradnju Džamije ili su to učinili sa simboličnim prilozima da to sada urade. Većje peta godina kako je izgradnja započela i bili bi prestreni ako bi se u ovoj godini završila. Da li ćemo u toj namjeri uspjeti zavisi od podrške koju budemo imali.

 

Planovi za 2009. godinu    U toku ove godine planirano je izvođenje slijedećih radova:

 • završavanje elektroinstalacije,
 • postavljanje vodoinstalacije,
 • malterisanje,
 • kupovina i postavljanje stolarije,
 • instalacija grijanja,
 • ostali poslovi, za koje bude finansijske mogućnosti. 

 Koliko nam je poznato u značajnom broju Džemata koji su gradili Džamije kada bi se došlo u fazu u kojoj se nalazi naša Džamija javljali bi se pojedinci  ili grupe džematlija koji bi platili jedan ili više prozora za Džamiju, djelimično ili u cjelosti finansirali instalaciju grijanja ili bi preuzimali finansiranje nekih drugih poslova u cilju završavanja Džamije.

   Vjerujemo u dobrotu naših džematlija i njihovu ljubav prema Džamiji te očekujemo da će biti pojedinaca ili grupa Džematlija koji će kupovinom jednog ili više prozora, ili vrata, doprinijeti ubrzanom završetku ovog Božijeg hrama. Sa zadovoljstvom ističemo da se prijavio jedan Musliman sa područja Teslića, koji nije iz ovog Džemata, da će finansirati pravljenje i ugradnju ulaznih vrata na Džamiji, a to je najskuplja pojedinačna stavka kod stolarije.

 

   Sve informacije u vezi izgradnje mogu se dobiti putem telefona Medžlisa IZ Teslić ili na e-mail adresu koja se nalazi na ovoj WEB stranici.

 

  Posjetiocima ove stranice želimo istinsko dobro u 1430. hidžretskoj, odnosno 2009. godini.

 

                                                                                            Građevinski odbor

    

  

                                       

      Dana 18.04.2003 godine formiran je Građevinski odbor za izgradnju Džamije Stenjak-Teslić. Gradska Džamija doživjela je sudbinu ostalih 16 Džamija i mesdžida u Tesliću. Novoformirani odbor je brojao 12 članova, na čelu sa predsjednikom Adilom Osmanovićem i dva potpredsjednika, Mujom Zukanovićem, i Miralemom Merjemićem. Odmah se krenulo sa obezbjeđenjem potrebne dokumentacije, inicijalnih finansijskih sredstava, neophodne ekshumacije iz harema Džamije. U subotu 23.04.2005 godine svečano su otpočeli prvi radovi. Korisna površina objekta iznosi oko 430 m2 i zbog planiranih pratećih sadržaja imaće funkciju Islamskog centra. U 2004 godini do kraja građevinske sezone završeni su radovi na temelju i utrošena su postojeća finansijska sredstva. U 2005 godini se nastavljaju aktivnosti prikupljanja finansijskih sredstava i nastavka gradnje. Ističemo džematliju Jusufović Sejdu koji je donirao potrebnu količinu cigle za Džamiju. Time se stiču uslovi za nastavak gradnje, te Građevinski odbor donosi odluku da tu fazu izgrade džematlije radnim akcijama. Akcija je planirana da traje najmanje četiri dana .Građevinski odbor je pozvao džematlije, što je rezultiralo masovnim odzivom, tako da smo okončali sve predviđene radove u samo jednom danu. U akciji 23.04.2005 godine je učestvovalo oko stotinu ljudi. Za nastavak gradnje, a to su bili kompletni betonski radovi tenderom je odabran izvođač  INTER d.o.o. Matuzići zbog obimnosti objekta i obezbjeđenja finansijske potpore za gradnju.

 

 

 

 

Građevinski odbor je poduzeo niz mjera:

 

 • Redovno transparento izvještavanje o prilivu i utrošku finansijskih sredstava;
 • Odabir izvođača putem tendera;
 • Otvaranje WEB sajta;
 • Štampanje propagandnog materijala;
 • Odluku o dodjeli vakufnama i “Vakifi Džamije”;
 • Mogućnost uplate sredstava direktno na blagajni, žiralno ili direktno finansiranjem određene faze radova.

 

   U toku 2006 godine uslijedio je nastavak prikupljanja sredstava i početak izgradnje munare, završetak radova na izgradnji munare bio je maj mjesec 2007 godine. Javnim oglašavanjem nastavljen je odabir izvođača radova na pokrivanju objekta ova zahtjevna i osjetljiva faza nastavka gradnje zahtjeva i znatna sredstva najpovoljniji bila je firma Agrokop iz Travnika i otpočeti su radovi na pokrivanju objekta 15.06.2007 godine. Građevinski odbor  donio je jednoglasno Odluku da se mora ići na zaštitu i pokrivanje već urađenog, i nastavak aktivnosti na prikupljanju sredstava. Za ove radove potrebno je obezbjediti oko 230.000,00 KM. Vrijednost do sada izvedenih radova se procjenjuje oko 295.000,00 KM. Do sada je prikupljeno 268. 855,06 KM, a utrošeno 265. 485,90 KM. 

Želimo se posebno zahvaliti svim dosadašnjim donatorima i pozvati Vas da nam se pridružite u ovom hairli poslu. Allah Dž.š.pomaže iskrene robove!   

 

 

Na sjednici Građevinskog odbora za izgradnju gradske Džamije, Stenjak – Teslić, održanoj 25.11.2004 godine Građevinski odbor je donio                                                                         

O D L U K U  o kriterijima dodjele zahvalnica i vakufnama donatorima za izgradnju Džamije, i to kako slijedi:

  

1. ZAHVALNICA  se dodjeljuje za prilog od 100,oo – 1000,oo KM. Dodjeljuje je blagajnik odmah po uplati priloga. 

2. VAKUFNAMA  se dodjeljuje za prilog od 1000,oo KM i više.Vakufnama je posebno izrađena i dodjeljivaće se javno, petkom poslije Džume namaza.  

3. PLOČA “VAKIFI DŽAMIJE” na kojoj će biti ispisana imena svih oni koji za izgradnju Džamije uplate iznos od 3000 KM i više. Ploča sa imenima će, ako Bog da, po okončanju izgradnje, biti postavljena na vidno mjesto u haremu Džamije. Imam Džamije će, redovito, uz ramazan, učiti hatmu za dotične osobe ili  njihove roditelje.  Molimo Allaha Dž.š. da nam pomogne u ovom hairli poslu a sve one, koji ulože svoj trud ili imetak, obilato nagradi na oba svijeta,

 

Amin!

 

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis