RAMAZANSKA PORUKA GLAVNOG IMAMA MIZ-e TESLIĆ

 

 

 

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Salavat i selam neka je na Allahova Poslanika i Vjerovjesnika Muhammeda s.a.v.s. Sjetimo se šehida islama, najboljih sinova islamskih i bosanskih.

Draga bra?o i sestre!

Ve?eras sa akšam namazom na vrata naših mu'minskih srca, ku?a, mahala, D?emata i gradova je zakucao najdra?i musafir, mubarek Ramazan, mjesec Allahove milosti, oprosta i selameta.

Allah D?.š. nas je odabrao da ga baš mi do?ekamo i na taj na?in nam pru?io šansu da popravimo svoju kako dunjalu?ku, tako isto i ahiretsku poziciju.

Ovogodišnji mubarek ramazan muslimani do?ekuju oboljeli od bolesti koja se zove bezna?e, pesimizam i letargija što prouzrokuje depresiju i potištenost kako na li?nom, tako isto i na kolektivnom nivou.

Nema boljeg lijeka za spomenute bolesti od posta, Kur'ana i namaza. Ali moramo znati, da bi ovi lijekovi bili u?inkoviti moramo ispunjavati sljede?e uvjete:

1.     Da ?vrsto vjerujemo u Allaha D?.š. i u Njegovu pomo?,

2.     Da prihvatimo lijek i da ga ne odbijamo,

3.     Da ustrajemo u ramazanskoj terapiji i da ne po?urujemo rezultat.

U tom kontekstu, molim Allaha D?.š. da nam pomogne da mubarek ramazan provedemo u lije?enju svojih duša kako bi bili još ponosniji u svojoj vjeri islamskoj, ?vrsti Bošnjaci i jezika jasnog bosanskog.

Svim bošnjacima, muslimanima ?estitam nastupaju?i mubarek Ramazan rije?ima:

Ramazan Šerif Mubarek Olsun!

 

 

Predsjednik MIZ-a Tesli?                                                                                                   Glavni imam

gosp. Mujo Zukanovi?                                                                                        D?afer ef. Gra?i?, prof.

 

Active Image

 

 

 

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis