MEVLUD POVODOM LEJLE-I-REGAIBA U RUŽEVIĆU

 

D?emat Ru?evi? je ponovo bio doma?in imamima i D?ematlijama u povodu mubarek no?i lejle-i-regaib, gdje je u ?etvrtak 24. maja 2012. g. izme?u akšama i jacije prou?en mevlud i odr?ana centralna sve?anost za MeD?lis Tesli? povodom ove mubarek no?i.

Na po?etku programa svoje D?ematlije i musafire poselamio je imam D?emata Ru?evi? Enver ef. GonD?i?, koji je usput uputio i nekoliko nasihata vezanih za mjesec reD?eb i mubarek no? lejletu-r-regaib. Poslije uvodnog obra?anja uslijedilo je u?enje mevlud i šerifa kojeg su prou?ili imami našeg MeD?lisa i zikira kojeg je vodio glavni imam. Po?aš?enji njegovim prisustvom zamolili smo našeg glavnog imama D?afer ef. Gra?i?a da nam se obrati.

Program je završen u?enjem odlomka iz Ku'rana i dovom.

ENVER ef. GOND?I?

Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis