TRADICIONALNI MEVLUD U KAMENICI

 

Na podru?ju MeD?lisa Islamske zajednice Tesli? protekle sedmice odr?ano je više tradicionalnih mevluda i drugih prigodnih aktivnosti. U nedjelju 8. ševvala/ 26. avgusta 2012. godine odr?an je tradicionalni mevludi u D?ematu Kamenica na tre?u godišnjicu od poslijeratnog otvorenja D?amije. D?emat Kamenica nalazi se 13 km jugoisto?no od grada Tesli?a uz rijeku Usoru. Trenutno broji oko 1300 D?ematlija koji su se vratili u svoje obnovljene domove i to u ve?em broju nego što ih je tu ?ivjelo prije rata. Ovakav podatak teško se mo?e na?i kada se govori o povratni?kim D?ematima Iako je mevlud uprili?en svega nekoliko dana poslije bajrama posjeta je bila veoma dobra. Na mevludu su se obratili doma?in D?email ef. HoD?i? i naš uva?eni glavni imam prof. D?afer ef. Gra?i? koji je istakao zna?aj zajedništva i va?nost D?ematskih aktivnosti koje vode ka zajedništvu. Kameni?ani su pokazali da oni imaju taj duh koji ?e, nadati je se, oja?ati i u budu?nosti.

Mevludi-šerif prou?ili su tesli?ki imami, dok je ašara na po?etku i na kraju programa prou?io jedan mladi hafiz koji ima svega petnaest godina.

Na kraju programa D?ematski odbor Kamenice se potrudio i po?astio goste ru?kom i kahvom.

Kamenici ?estitke a Allahu dova da im podari bereket, rahmet i svako dobro.

ENVER ef. GOND?I?

 

Active Image
Mjesto na kojem je bila i porušena prijeratna D?amija
 
Active Image
D?amija u Kamenici danas 
 
Active Image
Detalj sa sve?anog otvorenja
 

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis