DŽENAZA-NAMAZ HUSKANU SELIMANOVIĆU

Danas poslije podne namaza, sa ovog svijeta ispratili smo na bolji svijet - Ahiret, rahmetli Selimanovi? (Ramo) Huskana u 43. god. U D?ematu je više poznat kao Huso Rezijin. 

Nakon tragi?nog, nesretnog doga?aja koji se dogodio u nedjelju 23. 12. 2012. god. u lovu, nedaleko od D?emata Kamenica, hitac iz lova?kog karabina usmrtio je rahmetli Husu. 

Od tog dana cijeli D?emat Kamenica je u velikoj pometnji i tugi, a tuga je danas došla do svog vrhunca kada je rahmetli Huso na rukama svoje ?estite i za uzor vijerni?ke porodice, rodbine, komšija, prijatelja iz našeg D?emata, susjednih D?emata našeg meD?lisa Tesli? i drugih meD?lisa (Tešanj, Maglaj i ?ep?e), te naših komšija drugih konfesija (pravoslavaca i katolika), ponesen prema svom mezaru. 

               Današnjem ispra?aju i D?enazi prisustvovalo je više od 700 ljudi. Ovo je najmnogobrojniji ispra?aj - D?enaza, koji se dogodio u D?ematu Kamenica. 

D?enazu namaz, kao i vaz nasihat obavio je (predvodio) glavni imam meD?lisa Tesli?, D?afer ef. Gra?i?, profesor islamske teologije. 

Ova D?enaza, kao i nemili doga?aj koji je uzrok ove D?enaze je veliki savjet, pouka i ibret, nama koji ostajemo, nama na ovom svijetu ?ivima, kako da ?ivimo svoj ?ivot i kako da uspostavljamo lijepe veze jedni s drugima i kako treba da budemo strpljivi u svakoj situaciji. Kao i to da o ovom doga?aju samo jednu istinu kazujemo, jer samo jednog svjedoka - Šehida Selimanovi? Huskana imamo, i kojeg treba tako da spominjemo!

Milostivi Allahu, mi znamo da je sa ovog svijeta rahmetli Husu ispratila velika skupina ljudi, koji su bili njegovo društvo na ovom svijetu, ali Te, Premilostivi Allahu molimo da ga na drugom svijetu - Ahiretu, do?eka sto puta ve?a skupina: Poslanika, pravednika, šehida i dobrih, koja je bolja od ovih ljudi i koja ?e biti njegovo društvo. Amin!

Bo?e, podari mu najljepše perivoje u D?enetu firdevs. Amin!

D?email ef. HoD?i?

Active Image

 

Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis