GODIŠNJICA OTVORENJA DžAMIJE U REDŽIĆIMA

 

Prigodnim programom koji se sastojao od u?enja Kur'ana, ilahija i kasida, salavata, te mevluda uz zikir i prigodno predavanje obilje?ena je osma godišnjica od otvorenja D?amije u D?ematu Gornja Osivica.

Na ovom skupu u nedjelju 09. novembra 2014. godine pored naših imama okupilo se dosta D?ematlija ovog ali i drugih D?emata. Poslije ašareta kojeg je prou?io imam D?emata Stenjak-Tesli? Sifet ef. HaD?i? uvodne rije?i uputio je mjesni imam Mirnes ef. Durak poselamivši sve prisutne a posebno glavnog imama D?afer ef. Gra?i?a.

Imami su u?enjem mevluda i salavata na Poslanika a. s. unijeli veliko osvje?enje i radost koja se mogla primijetiti na licima prisutnih. Zikirom i prigodnim predavanjem završili smo ovaj skup. Govore?i u ovom mubarek danu glavni imam nas je posjetio da nam je zikir prijeko potreban jer njime o?ivljavamo naša zamrla srca, a ova osma godišnjica ima posebnu simboliku jer nas podsje?a na osam D?ennetskih kapija kroz koje i mi mo?emo u?i budemo li gradili i odr?avali svoje D?amije jer nam to Poslanik a. s. obe?ava. Danas smo se okupili da obilje?imo ovaj dan jer vjernik slavi samo Allaha D?. š. a bajrame i druge mubareke obilje?ava. Posje?ujmo svoje D?amije jer one su la?e spasa i mjesta gdje se lije?imo od mr?nje, zavisti, sva?e i veli?anja samog sebe poru?io je D?efer ef. na kraju svog veoma nadahnutog govora kojeg su prisutni pa?ljivo saslušali.

Poslije mevluda uslijedilo je lijepo dru?enje i besjeda za koju su se potrudili naši vrijedni Osivljani.  

Enver ef. GonD?i?

Active Image

 

Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis