GODIŠNJICA OTVORENJA DŽAMIJE U DONJOJ OSIVICI

 

Prigodnim programom koji se sastojao od u?enja Kur'ana, ilahija i kasida, salavata, te mevluda uz zikir i prigodno predavanje obilje?ena je godišnjica od otvorenja D?amije u D?ematu Donja Osivica.

Na ovom skupu u nedjelju 07. septembra 2014. godine pored naših imama okupilo se dosta D?ematlija ovog ali i drugih D?emata. Poslije odlomka iz Kur 'ana uvodne rije?i uputio je Atif Mahmutovi? koji obnaša du?nost imama u ovom D?ematu, poselamivši sve prisutne a posebno glavnog imama D?afer ef. Gra?i?a, predsjednika MeD?lisa IZ-e Tesli? Muju Zukanovi?a, ?lanove izvršnog odbora te Ministra za izbjegla i raseljena lica Federacije BiH mr. Adila Osmanovi?a.

Imami su u?enjem mevluda i salavata na Poslanika a. s. unijeli veliko osvje?enje i radost koja se mogla primijetiti na licima prisutnih. Zikirom i prigodnim predavanjem završili smo ovaj skup. Predavanje je odr?ao glavni imam.

Poslije mevluda uslijedilo je lijepo dru?enje i besjeda za koju su se potrudili naši vrijedni Osivljani.  

Enver ef. GonD?i?

Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image

 

Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
Active Image

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis