Opremanje mektebske učionice u Barićima

 

U èetvrtak 10. novembra 2016. godine realiziran je projekat opremanja sedam mektebskih uèionica na podruèju Muftiluka zenièkog, po jedna na svakom med?lisu Islamske zajednice ovog Muftiluka. Donaciju za opremanje mektebskih uèionica obezbijedilo je pobratimljeno muftijstvo Muftijstva zenièkog Gazi Osman-paša iz Turske, posredstvom Predsjedništva vjerskih poslova Republike Turske.

Na podruèju MIZ-e Tesli? opremljena je uèionica u d?ematu Bari?i. Polaznici mekteba ovog d?emata imat ?e priliku da sjedu u nove klupe i stolice koje ?e u budu?nosti krasiti njihovu d?amiju i mektebsku uèionicu, te biti podstrek za postizanje još boljih rezultata.

Active Image
 
Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
 
 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis