Datum:

U Džematu Teslić-Stenjak težište je na poslovima oko dovršenja Džamije

Active Image

U D?ematu Tesli?- Stenjak najve?a pa?nja i aktivnot  usmjereni su ka poslovima oko dovršenja D?amije, ?ija izgradnja je zapo?ela 2004. godine. Obzirom da se o aktivnostima na  planu izgradnje D?amije govori na drugom mjestu  ove WEB stranice ne?emo se na tome više zadr?avati.   Osim poslova na D?amiji u toku 2008. godine ra?eno je na unutrašnjem sre?ivanju stana za imama i sre?ivanju mezarja.   ?elimo podsjetiti da je u toku proteklog rata ovaj D?emat prvi prognan, 04. juna 1992. godine a D?amija je zapaljena ve? 5 juna.   Povratak u ovaj D?emat krenuo je ?im su to mogu?nosti dozvolile i ostvaren je u zna?ajnom procentu.   Popravljaju?i svoje ku?e ove D?ematlije su radile i na popravci stambeno-poslovne zgrade, koja se nalazi u ovom D?ematu, a bila je zna?ajnoj mjeri devastirana  Zgrada je osposobljena za svoju namjenu. U prizemlju je moderno opremljena u?ionica za vjersku obuku i prostorije MeD?lisa a na spratu su dva stana. Potkrovlje je opremljeno za D?amiju, kojoj i sada slu?i, do završetka nove D?amije.                                                                                                                                       H.F.

 

 

 

Saznaj više!   

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis