Vjerski objekti Džemata D.Osivica mogu služiti za primjer drugima

  

 

  Active Image Active Image Active Image

D?emat Donja Osivica spada me?u manje D?emate MeD?lisa IZ Tesli?, ima svega 105 ?lanova IZ, ali po ostvarenim rezultatima moglo bi se re?i da se radi o velikom D?ematu.    Ovi mještani su poznati po upornosti u gradnji D?amije. Šezdestih godina prošlog stolje?a tadašnje opštinske vlasti nisu htjele izdati dozvolu za igradnju D?amije, i pored više upu?enih zahtjeva. Kada su mještani vidjeli da vlasti ne ?ele izdati dozvolu za izgradnju D?amije krenuli su na juriš za izgradnjiom.Vlasti su to ubrzo zapazile i organizatore izgradnje pozatvarali. Nakon što su ove pušteni iz zatvora ponovo se krenulo sa izgradnjom. Kada su vlasti vidjele da su mještani uporni, a njihovi zahtjevi opravdani, izdali su dozvolu za gradnju.    U toku rata D?amija srušena i krenulo sa izgradnjom druge. Gradilo se tiho i uporno, uglavnom vlastitim snagama, pomo? sa strane bila je simboli?na. Zna?ajna podrška u toku gradnje bila je od D?ematlija iz ovog mjesta koji ?ive i rade po Dijaspori. Ura?ena je veoma lijepa D?amija, sa prefinjenim unutrašnjim enterijerom i ura?enim grijanjem, a njeno otvorenje bilo je 2007. godine.   Pored D?amije posebno lijep objekat u ovom D?ematu je vakufska ku?a. U prizemlju je lijepo ura?ena u?ionica za vjersku obuku, sa modernim namještajem, a na spratu je stan za imama, sa potrebnim sadr?ajima.    Ovaj D?emat je uradio i lijep objekat u kome se nalazi gasulhana, vanjski WC i prostorije za ostavu.   Ovo je lijep primjer da i mali D?emati, kada postoji sloga i dobra organizacija, mogu ostvariti velike rezulate.

                                                                                                                                   H.F.

Saznaj više!

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis