U Džematu Marica izgrađena gasulhana

 

  Active Image

D?emat Marica je najmanji i najdalji D?emat MeD?lisa IZ Tesli?, ali spada me?u najstarije po nastanku. Nalazi se na obroncima planine Borja. ?ine ga naselja Marica i Pribini?.

    U prijeratnom periodu ovaj D?emat je imao dva vjerska objekta, novu D?amiju u Marici i mesD?id u Pribini?u, a u oba naselja bilo je svega 48 muslimanskih doma?instava. U toku rata oba vjerska objekta do temelja su porušena a narod prognan.

    Nakon rata, 2001. godine, krenulo se sa izgradnjom D?amije u Marici. Ovaj puta izgra?ena je takva D?amija sa kojom bi bile ponosne i mnoge gradske sredine. D?amija je potkupolna sa munarom od tri šerefe, ura?enim centrallnim grijanjem i unutrašnjim enterijerom koji odiše ljepotom.

    Bitno je naglasiti da ova D?amija nije izgra?ena donacijama, istina bilo je nekih manjih priloga sa strane, ve? je izgra?ena prilozima njenih D?ematlija.

    Sve je ra?eno u miru, bez halabuke i tra?enja pomo?i bilo od koga, a oni koji su pomo? ponudli sa zahvalnoš?u je prihva?ena. D?amija je potpuno završena i moglo bi se i?i sa njenim otvorenjem.

    Pored D?amije D?ematlije su u toku 2008. godine izgradile i gasulhanu i skoro da je završena.

    Trenutno se u ovaj D?emat vratilo 30 doma?instava, ve?inom stariji. Najve?a materijalna i moralna podrška ovom D?ematu su njene D?ematlije koji ?ive i rade u Dijaspori ali misle i brinu se o svom rodnom mjestu.

                                                                                                                                     H. F.

Saznaj više!

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis