REALIZACIJA PROJEKTA DOEDUKACIJE IMAMA MUFTILUKA ZENIČKOG

 

U periodu od 17. do 25. januara 2017. godine, u organizaciji Muftijstva zeničkog, u Maglaju, Doboju i Zenici realizirani su stručni seminari za imame Muftiluka zeničkog, na kojima je predavač bio prof. dr. Mustafa ef. Cerić, reisu-l-ulema emeritus.

Seminarima u Maglaju, Doboju i Zenici nastavljena je realizacija projekta doedukacije imama Muftiluka zeničkog, u okviru kojeg su u toku 2016. godine bili organizirani stručni seminari za imame na kojima su predavači bili eminentni stručnjaci iz različitih oblasti.

Nakon uvodnih riječi glavnih imama i besjede muftije zeničkog doc. dr. Ejub ef. Dautovića, prof. dr. Mustafa ef. Cerić imamima je predstavio temu ''Kodeks islamske etike'', u okviru koje je, između ostalog, istakao: ''U jednakosti ljudskoga roda najplemenitiji je onaj koji ima moralnu svijest i savjest, koja proizilazi iz svijesti o Stvoritelju, koji čovjeku šalje Vjesnika i Poslanika da mu olakša da ustanovi moralno-etički kodeks. Božji Poslanik Muhammed a.s. hadisom ''Innema bu'istu liutemmime mekarimel ahlak'' definirao je svoju misiju kao misiju moralne obnove čovjeka, misiju oblikovanja moralnog karaktera kod ljudi, misiju uljepšavanja, usmjeravanja i usavršavanja plemenitih osobina ljudske naravi. Ako imamo na umu i hadis u kojem Muhammed a.s. kaže da se od četiri od Boga određene stvari kod čovjeka, a to su: njegov lik i izgled, njegova narav i karakter, njegova nafaka i opskrba i njegov edžel i smrt, može mijenjati, popravljati i usavršavati samo ljudska ''narav'' i ''karakter'', zbog čega je Allah dž. š. i poslao Svog Poslanika, onda nam je jasno što se svi moralisti svijeta slažu da je ključ za utvrđivanje razlike između ljudi i naroda u njihovim moralnim konceptima''.

Također, prof. dr. Cerić naglasio je: ''U vremenu nedovršenog rata i nedovršenog mira, u bosanskom berzahu budimo jedni drugima braća-prijatelji, a ne samo braća-snimatelji. Budimo jedno tijelo s bratskom dušom i prijateljskim srcem. Budimo zajedno u vremenu nedovršenog rata i nedovršenog mira. Budimo u bosanskom berzahu svjesni potrebe punjenja duše i čišćenja srca. To se zove islamski kodeks etike i morala''.

Na seminaru za imame koji je planiran u mjesecu februaru predavač će biti prof. dr. Adnan Sijaldžić, koje će imamima predstaviti temu ''Akaidska učenja Ebu Hanife (hanefijska tradicija tumačenja osnova islamskog vjerovanja)''.

Active Image
 
Active Image

 

 

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis