Datum:

Džemat Gornja Osivica

 

 

    Džemat Gornja Osivica je novoosnovani Džemat.  Osnovan je 2006. godine.
Ranije je bio u sastavu zajedničkog Džemata Osivica koji se sastojao od današnje Gornje i Donje Osivice.

    Džamija tog Džemata je bila u Donjoj Osivici, a Gornja Osivica je imala mesdžid sagrađen u šezdesetim godinama.
Stari mesdžid je zamijenjen novim 1974. godine, koji se nalazio na lokaciji današnje Džamije. Prije rata u njemu je mjesni imam klanjao svake druge godine teraviju, jer je bio dogovor između gornjeg i donjeg dijela sela da imam klanja teraviju jedne godine u Džamiji, a druge u mesdžidu.
Između ostalih tu dužnost su obavljali efendija Bešić i efendija Garić. Ovaj mesdžid je u ratu opljačkan i devastiran. Prvi povratnici u selo su pokrenuli inicijativu, 2004. godine, da se devastirani mesdžid zamijeni Džamijom. Do septembra 2004. godine Džamija je bila iznova izgrađena i pokrivena, a svoje otvorenje je dočekala 30. jula 2006.godine (6. redžeba, 1427. h.g.).

    Na čelu izgradnje ovog mesdžida je bio mutevelija Mehmed Redžić zajedno sa svojim vrijednim članovima odbora. Uz Allahovu pomoć, a zatim pomoć raznih donacija, učešća Džematlija (posebno onih iz dijaspore), prijatelja Džemata i Džematlija ova Džamija je ugledala svjetlost otvorenja. Da ih Uzvišeni Allah na tome nagradi.

 

    Nakon Džematskih izbora 2007. godine, izabran je novi odbor u čijem mandatu je ograđen veći dio mezaristana, sagrađena gasulhana i formirana mektebska učionica.

 

 

 

Džematski odbor:

 • Mutevelija: Begović Meho,
 • blagajnik: Iriškić Šaban
 • odbornoci:
 • Begović Mrki,
 • Redžić Ferid,
 • Redžić Sanel,
 • Redžić Emir,
 • Berbić Mirnes
 • Durak Mirnes ef.

 Dosadašnji imami:

 • Rah. Iriškić Nazif ef.
 • Rah. Iriškić Husein ef.
 • Delić  Meho ef.
 • Ibrahim ef. Begović
 • Rah. Garić Salih ef.
 • Osman ef. Bešić

 Dosadašnje mutevelije:

 • Redžić Mehmed
 • Begović Salih.

 Dosadašnji blagajnici:

 • Begović Mrki.

 Hadžije:

 • Begović Ibrahim
 • Begović Ramiz
 • Begović Delva
 • Begović Muris
 • Begović Ibrahim

 Završili medresu:

 • Begović Ibrahim
 • Begović Nedim
 • Begović Nizama
 • Begović Sabahudin
 • Begović Elvedin
 • Begović Muris
 • Begović Lejla

 Završili fakultet:

 • Begović Ibrahim
 • Begović Nedim
 • Begović Nizama

 Šehidi:

 • Begović Enes,
 • Begović Senad,
 • Begović Fahrudin,
 • Begović Suljo,
 • Beginović Meho,
 • Redžić Dževad,
 • Mahmutović Mehe Ibrahim,
 • Smailović Sabit.

 Civilne žrtve rata:

 • Kotorić Alija,
 • Mahmutović Muharema Ibrahim,
 • Mahmutović Muharem,
 • Redžić Alija,
 • Redžić Sajda.

 U toku 2008. godine izgrađena je gasulhana i ograđen jedan dio mezarja.  Aktivnosti u 2009.g. :

 • Izgradnja šehidskog obilježja
 • dograđivanje greblja,
 • rekonstrukcija rasvjete na munari,
 • fasada na gasulhani.

 U toku  2009.godine bilo je jedno šerijatsko vjenčanje.

 

Džematski odbor koji je obavlja dužnost u periodu 2018 – 2022 godine

 • Durak ef. Mirnes, imam
 • Redžić Fehim, član
 • Mirnes Durak, član
 • Redžić Emko, blagajnik

Umjesto merhuma: Redžić Mehmeda i Begović Huseina,

Dodati su kao zamjena, do izbora: Redžić Sanel i Berbić Mirnes.

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis