Datum:

Džemat Irice

   Mjesna zajednica Irice spada u red starijih naselja opšine Teslić. Smještena je 2 kilometra od centra grada. Između naselja Barić i Đulić.
Irice se prostiru na površini od oko 3000 m², te u odnosu na broj stanovnika spada u red rjeđe naseljenih područja.
   Danas Irice broje 105 domaćinstava ili oko 400 stanovnika. Nakon agresije na BiH veliki broj stanovnika, nakon progona, iselio se u zapadne i prekookeanske zemlje.  Tako da ih danas živi u dijaspori 53. porodice ili u prosjeku 150 stanovnika.
Irice su moderna naselja sa izgrađenom infrastrukturom (asfaltni put, voda, telefon, omladinski dom i Džamija).
   Poslije prvog svjetskog rata u Iricama je izgrađen prvi mesdžid koji je sve do 1969. godine bio u upotrebi, nakon čega je  zbog dotrajalosti porušen. U tom periodu Irice su zajedno sa Đulićima i Gustim Teslićem činile jedan Džemat.
U periodu 1971-1972. godine gradi se novi mesdžid, nakon što su braća Ibro i ef. Osman Garić uvakufili svoje dvije parcele zemljišta, na kojim je i izgrađen.
1973. godine osniva se samostalni Džemat u Iricama koji i danas djeluje i broji 116 džematlija.
   U vrijeme agresije na BiH, tačnije augusta 1992. godine četnici su srušili mesdžid u Iricama, a najveći broj džematlija je prognan na opšinu Tešanj ili u druge evropske zemlje.
Nakon završetka rata u BiH, u periodu 2000-2001. godine došlo je do masovnog povratka Irićana na svoja ognjišta, nakon čega su odmah obnovili Džemat  Irica.  2002. godine započeli su izgradnju Džamije na temeljima porušenog mesdžida.
    Danas se džamija nalazi u završnoj fazi izgradnje, koja je izgrađena dobrovoljnim prilogom džematlija Irica, kao i drugih džematlija koji su dali svoj prilog izgradnji, a najviše zahvaljujući našim sugrađanima i džematlijama koji žive i rade u inozemstvu.
Na kraju želja nam je spomenuti i imame koji su doprinjeli svojim radom da se čuje ezan u Iricama, a omladina poučava islamskim vrijednostima.
    U predratnom periodu i poslije drugog svjetskog rata sve zasluge i hvale pripadaju rahmetli Osmanu ef. Gariću. Nakon njegove službe to mjesto preuzima Mehmed ef. Zukanović koji je radio sve do osnivanja samostalnog Džemata u Iricama 1973. godine. Od ovog perioda do 1992. godine službu imama obavlja Adil ef. Ćorić. Današnji Džemat koji je obnovljen 2002. godine preuzima Bećir ef. Hodžić koji svesredno i nesebično radi na razvoju Džemata u Iricama i izgradnji Džamije.

  

Sadašnji sastav Džematskog  odbora

 1. Gibić Meho – mutevelija
 2. Garić Mujo – blagajnik
 3. Garić Hajo
 4. Garić Senad 

 

Dosadašnji imami u Džematu

 

 1. Garić Osman – preselio na Ahiret
 2. Adil Ćorić
 3. Haušić Mujo
 4. Jasmin Bekrić
 5. Ibrahim Mahalbašić
 6. Hodžić Bećir

 

Dosadašnje mutevelije u Džematu

 1. Gibić Hasan
 2. Hodžić Ibrahim
 3. Šišić Omer
 4. Gibić Meho

 

Dosadašnji blagajnici u Džematu

 

 1. Iriškić Salko
 2. Hodžić Meho
 3. Gibić Šahdo
 4. Iriškić Senada
 5. Iriškić Nedžad
 6. Garić Mujo

 

Hadžije iz Džemata

 1. Garić Osman
 2. Garić Rasema

 

Sadašnji učenici medresa

 

 1. Musić Smajo – Medresa Sarajevo

 

Spisak lica koji su završili neki od fakulteta

 1. Dževada Šuško rođ. Garić  - magistrica historije, doktorant međunarodnih odnosa na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu
 2. Alma Garić                       - dipl. ekonomista
 3. Hasan Garić                     - dipl. građevinski inžinjer
 4. Adem Hodžić                    - sociologija
 5. Garić Esad                        - historija
 6. Hodžić Almir                     - odbrana i zaštita
 7. Garić Edin                        - mašinstvo
 8. Elvis Garić                        - mašinstvo

 

Spisak šehida i civilnih žrtava rata

 1. Smajo /Fazlija/ Musić
 2. Amir /Edhem/ Garić
 3. Đulaga /Hajdo/ Garić
 4. Fadil /Hasan/ Gibić
 5. Ramiz /Nazif/ Gibić
 6. Enes /Hasan/ Hodžić
 7. Muhidin /Ibro/ Hodžić
 8. Safet /Šemso/ Hodžić

 

Značajne aktivnosti u Džematu u toku 2008. god.

 1. izgradnja 55 metara potpornog zida
 2. kupljeni tepisi za Džamiju
 3. instalirano centralno grijanje

 

Aktivnosti planirane za 2009. god.

 

 1. Uređenje harema Džamije 

  

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis