Velika teslićka svečanost

 

Uz prisustvo nekoliko hiljada posjetilaca odr?ana je sve?anost otvaranja nove D?amije u D?ematu Tesli? – Stenjak.

  U ime Reis- ul- uleme na sve?anosti je bio i obra?anje imao njegov zamjenik hafiz Ismet ef. Spahi?. Zatim, Muftija zeni?ki mr.Ejub ef. Dautovi?, Ministar za izbjegla i raseljena lica u Vladi RS Omer Brankovi?, koji se tako?e obratio skupu, na skupu se obratio i na?elnik opštine Tesli? Savo Kasapovi?, glavni imam Mirza ef. Zolota,  predstavnik ?upskog ureda iz Tesli?a i predsjednik gra?evinskog odbora mr. Adil Osmanovi?.

    Sve?anosti je prisustvovao i premijer Vlade ZE –DO Kantona gop. Miralem Galijaševi?, kao i odre?en broj poslanika s dr?avnog i entitetskog nivoa.

    Mada je prethodnu no? i ?itavo prije podne padala jaka kiša, što je uticalo na broj posjetilaca, mo?e se konstatovati da je posjeta bila dobra, da je sve proteklo u najboljem redu i da su posjetioci sa ovog otvorenja otišli zadovoljni.

    Ovim ?inom D?ematlije ove D?amije i Muslimani Tesli?a u cjelini dobili su vjerski objekat koji pru?a mogu?nosti za raznovrsne vjerske sadr?aje i koji odgovara potrebama sadašnjeg vremena.

 Active Image

 

 Active Image

 Active Image

 Active Image

 Active Image

 Active Image

 Active Image

 Active Image

 Active Image

 Active Image

 Active Image

 Active Image

 Active Image

 Sample Image

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis