Datum:

Koristi bogobojaznosti

 

            Zahvala Allahu, Uzvišenom, koji nam daje nepobrojene blagodati. Salavat i selam na Allahovog Miljenika, Muhammeda, a.s., njegovu porodicu, ashabe i sve one koji su ?ivjeli sa istinom na srcu! U ovim mubarek trenucima d?ume sjetimo se i naših najboljih sinova, šehida!

            Gospodar svjetova nas na dosta mjesta u Kur’anu podje?a, nareðuje i objašnjava bogobojaznost. On, Uzvišeni, ka?e: ”O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznoš?u i ne umirite drugaèije osim kao muslimani.” (Ali Imran, 102.) ”Allaha se bojte koliko god mo?ete…” (Tegabun, 16.) ”O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu” (Al-Ahzab, 70.)

            Na pitanje šta je takvaluk ili bogobojaznost, Alija ibn Ebi Talib, r.a., je rekao: ”Bogobojaznost – to je strah od Velièanstvenog, vjerovanje u Objavu, zadovoljenje sa malim i priprema za Dan povratka.”  S pravom se mo?emo upitati: koliko je danas bogobojaznih, koliko nas koji se muslimanima zovemo je onih koji se istinski Boga boje! Biti bogobojazan znaèi biti svjestan Boga na svakom mjestu jer je takvaluk-bogobojaznost svijest o bo?ijoj sveprisutnosti. La?u, kradu, varaju, podmi?uju, korumpirani su, podme?u, spletkare, otimaju, uzurpiraju, i još svašta slièno mnogi oni koji se muslimanima zovu kao da ne strahuju od Svevišnjeg, kao da ne vjeruju u Objavu i kao da misle da im Dan povratka ne?e nikad do?i! Mo?emo re?i da nam takvaluka-bogobojaznosti fali.

Poslanik, a.s., nas uèi ša je istinska vjera kada ka?e: ”Iman-vjera nije u praznim ?eljama, u slatkorjeèivosti”, jer ko je bio slatkorjeèiviji od munafika koji su prednjaèili i u slavatima na poslanika, Muhammeda, a.s., i koji suèak i d?amiju sagradili,  ”…ve? je iman u onome što srce osje?a, što srce pro?ima i što se djelom potvrðuje.” Allah, d?.š., je bogobojaznost smjestio na najsigurnije mjesto, u èovjekovo srce pa Poslanik, a.s., jedne prilika ashabima ka?e:”Bogobojaznost je ovdje”-ponavljaju?i tri puta pokazuju?i na svoja prsa, svoje srce. Tamo, gdje ne mo?e do?i niko osim Allaha, d?.š. Zato Allah, d?.š., na nekoliko mjesta u Kur’anu ka?e: ”…samo Allah zna šta srca kriju!” (Šura, 24.)

Vlast, sistem, tiranin,  neka sila i sl.sve ti mogu oduzeti, i ku?u, i njivu, i radno mjesto, i odje?u s tebe ali odje?u bogobojaznosti ti nemogu uzeti. Doista je bogobojaznost najve?a vrijednost ovog svijeta za koju ?e mnogi biti spremni u jednom trenutku dati sve, i roditelje, i ?enu i djecu, samo da dobiju jedno dobro djelo koje je pro?eto bogobojaznoš?u. Na onom svijetu ?emo imati najviše koristi od bogobojaznosti. Ka?e Resulullah: ”Na Sudnjem danu ?e do?i roditelj djetetu svome i re?i: ‘O sine, jesam li ja bio dobar prema tebi?’ –’Jesi.’ Jesam li te odgojio?’ – ‘Jesi.’ ‘Jesam li te školiovao i na stjecanje znanja usmjerio?’ – ‘Jesi.’ ‘Jesam li te o?enio?’ – ‘Jesi.’ ‘Ima li jedno dobro djelo da mi dað danas?’ Sin ?e zaplakati i re?i: ‘Babo, ja bih ti dao, ali nemam ni ja, i meni je potrebna odje?a bogobojaznosti!” Isti odgovor ?e dobiti i sin kada bude pitao svog roditelja.  Na Dunjaluku smo putnici oji trebaju ponijeti ono što im je za puta najpotrebnije. Po?urimo da se opskrbimo bogobojaznoš?u jer Uzvišeni ka?e: ”Pripremite se, ponesite poputbinu, a najbolja poputbina je bogobojaznost i bojte se Mene, o umom obdareni!”

Bogobojaznost je lijek za dvije bolesti današnjice, lijek za beznaðe i naizgled nemogu?nost izlaska iz teške situacije te je lijek za one koji se boje za opskrbu. Uzvišeni ka?e: ”…a onome ko se Allaha boji, On ?e izlaz na?i i opskrbit ?e ga odakle se i ne nada…” (Talak, 2.-3.)         

Danas je sve više onih koji u oèaj padaju kada ih pritisnu teške ?ivotne neda?e, bolest, tuga, depresija, kriza i slièno. Sve je više mladih koji se ne odluèuju na brak boje?i se za opskrbu i sve je više onih koji se prepuste šejtanu i jadikovanju u teškoj situaciju kada ne vide izlaz. Takvima, a i nama svima je pravi primjer Ibrahim, a.s. Ibrahimu, a.s., je izlaz iz teške situacije pru?ila bogobojaznost. Biva baèen u vatru tolike velièine da ni jedna ptica nije mogla iznad tog pojasa da preleti i toliko veliku da ga iz katapulta bacaju a bacaju ga golog, bez odje?e. Ali Ibrahim, a.s., je imao najbolju odje?u kako Uzvišeni ka?e:”..a odje?a bogobojaznosti je najbolja odje?a!” Tu mu odje?u niko nije mogao skinuti! Ni nama niko tu odje?u ne?e mo?i skinuti osim ako je mi svojim grijesima ne skinemo, ne daj Bo?e!

U ratu smo sa šejtanom i sa drugim neprijateljima a za tu borbu nam je bogobojaznost najbolje oru?je. Hazreti Omer, r.a., jedanput je oporuèio svom vojskovoði: ”Oporuèujem tebi i tvojima da se Allaha bojite, u svakom trenutku, jer je bogobojaznost najjaèe oru?je u borbi. Poruèujem tebi i tvojima da se više bojite svojih grijeha nego neprijatelja jer vojska grijeha je mnogo opasnija. Ako budemo isti u griješenju, ne?emo im ništa mo?i, jer ih je više i bolje su naouru?ani. Zato, stidite se Allaha i nemojte na Njegovom putu griješiti!”

Molimo Uzvišenog Allaha da budemo svjesni višestruke koristi bogobojaznosti i na Dunjaluku i na Ahiretu! Amin!

Sifet Had?i?

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis