RAMAZANSKA HUTBA GLAVNOG IMAMA MIZ TESLIĆ

 

Hvaljen i slavljen neka je  Uzvišeni Allah s.w.t, Svemilosni i Samilosni Stvoritelj naš,  Kojem svoje dove upu?ujemo i smjerno Ga molimo da nam naše grijehe oprosti, da nas na Put pravi uputi, da nas na putu tom pomogne i zaštiti.

                Salavat i selam na Allahova poslanika i vjerovjesnika Muhammeda s.s. ?ijem ummetu pripadamo i i ?ijem se šefaatu nadamo.

Poštovani D?emate!

                Danas je 29. Ša'ban 1435.hg. i sa akšamom nam u pohode dolazi najdra?i i najbolji musafir šehri Ramazan.

Kako ga do?ekujemo?

U suri Et-Tewbe Svemilosni nam govori: „Zar oni ne vide da svake godine jedanput ili dvaput u iskušenje padaju, pa opet nit se kaju nit se opame?uju.“

Ovaj mubarek ramazan do?ekujemo pogo?eni poplavama i klizištima ogromsnih razmjera.

Bra?o moja,

Ima kušnji koje pogode pojedince, ponekad bra?ne drugove i porodice,  a nekim kušnjama se ispituje i podjse?a cijeli jedan narod, pa sve do kušnji ummeta. Kušnje dolaze kao ?emerne,gorke i teške, a nekad su obilje blagostanja, u?itka i sre?e. Svejedno, ?ovjek nije ostavljen bez kušnjei nije ostavljen da iz nje pouku (ibret) ne uzme. Cilj kušnje nije kazna, ve? da se ?ovjek  kao pokajnik-povratnik, mudroš?u pro?et i opame?en vrati u okrilje Gospodaru svome.

                Kušnje se ponavljaju, u razmacima vremenskim koje su sasvim odgovaraju?e da ?ovjeka podjsete na istinsko pokajanje i da je spas ?ovjekov jedino u okrilju ?iste i nepatvorene vjere u Boga Jedinog.

                Dvije decenije su prošle od kada se na nas sru?ila vatra rata, ubijanja, mu?enja, silovanja, progona i još uvijek tra?imo razbacane kosti naših najmilijih  i taj u?as još uvijek traje,  a ve? sredinom maja na nas se sru?i kiša koja poplavi naše gradove, ku?e, plodna polja... Klizišta ?ak i kosti naših umrlih izbaci, i sve u trenu nestade što su ljudi godinama sticali. Jedan od postradalih pri?a: „Sav ovaj u?as bio je popra?enm stravi?nim i gromoglasnim hukom od kojeg se ledi krv u našim  venama pomiješan sa glasovima prestrašenih ?ivotinja...“

                Da, bra?o moja, bio je to glas pobune prirode, Allahovog dara, ?iju smo vodu podcjenjivalii bagatelisali, rijeke i potoci se naši pobunili što smo od njih smetljište napravili, zemlja se pobunila zbog grijeha ljudskih koji su ljudi na njoj ?inili. Dakle, priroda se pobunila, a njena pobuna ovako izgleda...

                Ali, prije svega stoji da smo bili na Boga zaboravili usljed  naše preokupiranosti   dunjalukom, svog bli?njeg smo zaboravili, komšiju starog i nevoljnog ostavili, naše muhabete (razgovore pune ljubavi) u sva?e pretvorili...

                Za konzervu spremni glavu nekome skinuti...

I Allah Milosni naredi  zemlji i nebu da se protiv nas ovakvih kakvi smo pobuni i da nas svojom pobunom opomene. I da nam šansu pru?i, šansku na popravak i povratak u red i poredak Bo?iji, u vjeru ?istu i nepatvorenu.

                Elhamdulillah, Bošpnjaci muslimani Tesli?asu ovaj put pošte?eni poplave i klizišta. Zna?i li to da se ovo na nas ne odnosi? Zna?i li to da mi nemamo krivice u svemu ovome?

                Bra?o, ne smijemo biti oholi hvalisavci i umišljeni kako nas ove kušnje ne?e pogoditi. Ovo je prilika da svako sebi postavi pitanje: „Da li sam ja bna svemu ovome što mi je deato dovoljno zahvalan Gospodaru svome? Obavezuje li menepatnja bli?njeg moga iz Maglaja, Doboja, Zavidovi?a, ?ep?a itd.?

                Poslušajmo pri?u o Ebu Husejmi koji u?iva u blagostanju naspram Poslanika a.s. i njegovih ashaba koji se pr?e na pijesku dok se kre?u ka Tebuku. U hladovini svoga vrta Ebu Husejme govori: „Vidite, ja sjedim ovdje u hladu. Oko mene su rodna palmina stabla, a tu je i hladna i bistra voda, a uz mene je i draga mi i lijepa moja ?ena. A šta je sa Allahovim poslanikom a.s.? on putuje po u?arenom pijesku  i pe?e se na usijanoj ?ezi. Zato ovo dobro koje u ovom ?asu u?ivam meni ne dolikuje!“Izgovorivši ovo, istog ?asa se opremio, sve ostavio i otišaom da se pridru?i Poslaniku a.s. i ashabima.

                Pri?a o Ebu Husejmi je pri?a o onima koji se saosje?aju sa patnjama svojih bli??njih i uz to Allahu D?.š. se zahvaljuju.

                Bra?o moja, ovo je veliki ispit, te?a, ali ga je mogu?e uspješno polo?iti. A ko usopješno polo?i ispit, radost i nagrada je neizmjerna...

                Evo nma ramazana, evo prilike za popravnim, da kroz post i ibadet izgradimo saosje?anje prema svome bli?njem, svome bratu u vjeri, da kroz post shvatimo svu ogavnost i pogubnost grijeha, a pogotovo ogavnog javnog ?injenja grijeha.

Ramazan je prilika da izgradimo me?umuslimansko povjerenje, jer gubitak povjerenja je jedan od predznaka smaka svijeta.

                Ramazan je prilika da do maksimuma oja?amo svoju vezu s Bogom Mo?nim, pa koja nam druga VEZA treba?!

Ramzan nam je šansa  da uspostavimo mir sa prirodom, tim prelijepim darom Allahovim.

Ramzan je prilika i šansa da svoju dušu i svoje misli i svoja djela od ru?nog i prljavog grijeha  o?istimo i da tako ?isti i od grihea rastere?eni u Allahovo obzorje pohrlimo.

                Ramazan je prilika i šansa, a nikako teret i teško?a.

Ramazan je okvior kroz koji se u D?emat ulazi.

Ka?e Poslanik a.s.: „Ko provede Ramazan vjeruju?i i nadaju?i se Allahovoj nagradi bit ?e mu oprošteni prethodni grijesi.“

U to ime, svima vama, vašim bli?njim i Ramazan Šerif Mubarek Olsun mole?i Allaha da nmam podari imana i mudrosti, snage i zdravlja da ga ispostimo onako kako ?e Allah s  nama zadovoljan biti.

AMIN!!!!!

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis