IZGRADNJA MESDŽIDA U SADIKOVIĆIMA

 

MeD?lis islamske zajednice Tesli? ukupno na svom podru?ju ima 12 D?emata, i do sada su svi vjerski objekti obnovljeni osim mesD?ida u Sadikovi?ima koji je izgra?en osamdesetih godina prošlog vijeka a u ratu kao i svi ostali vjerski objekti porušen.

Allahovom voljom na pomolu je  izgradnja i ovog objekta kojim ?e se zaokru?iti kompletna ifrastruktura koja je postojala prije agresije na BiH. MeD?lis islamske zajednice Tesli? potpisao je ugovor o donaciji sa direktorom ureda Crvenog Polumjeseca iz UAE,  Mahmoud Yusuf Alijem. Donator je Mahmoud bin Shaker Ahmed El-Avvad po ?ijem imenu ?e i ovaj mesD?id dobiti ime.

Od 1. aprila 2014. godine po?ela je gradnja savremenog i veoma lijepog vjerskog objekta. Pored prostora za klanjanje planirana je prostorija za boravak imama, abdesthana i mokri ?vorovi. MesD?id ?e biti izgra?en, ako Bog da, na temeljima starog. Planirana je i ugradnja manje drvene munare. Prije samog po?etka izgradnje raspisan je tender za izvo?a?a radova na kojem je doma?a firma '' BETON '' iz Donjeg Ru?evi?a u vlasništvu Jusufovi? Fahrudina prošla kao najpovoljnija i u roku od 60 dana planiran je završetak objekta. Izgradnja je planirana po principu klju? u ruke. Sve?ano otvorenje bit ?e uprili?eno 21. juna 2014. godine, ako Bog da.   

MeD?lis Islamske zajednice je obezbijedio svu potrebnu dokumentaciju za ovaj objekat kao i za D?amije u D?ematu Marica i Irice gdje je planirano sve?ano otvorenje u ljeto 2015. godine.

D?ematlije u ovom malom mjestu su oduševljeni i veoma veseli što nisu zaboravljeni i što ?e se ezan u?iti i u njihovom selu. To su nam potvrdili i radnici na objektu koji ka?u da ih stanovništvo svakog dana po?aste ru?kom i kahvom. Izgradnja objekta uzrokom je stalnih posjeta predsjednika MeD?lisa i glavnog imama D?afer ef. Gra?i?a koji ne ?ale trude i daju sve od sebe da izmame vedrinu na licima Sadikovi?ana a oni dovama dragom Bogu za njihovo zdravlje i hajr uzvra?aju.  

ENVER ef. GOND?I?

Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
  Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
  Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
 Active Image

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis