Hvaljen i slavljen neka je  Uzvišeni Allah s.w.t, Svemilosni i Samilosni Stvoritelj naš,  Kojem svoje dove upu?ujemo i smjerno Ga molimo da nam naše grijehe oprosti, da nas na Put pravi uputi, da nas na putu tom pomogne i zaštiti.

                Salavat i selam na Allahova poslanika i vjerovjesnika Muhammeda s.s. ?ijem ummetu pripadamo i i ?ijem se šefaatu nadamo.

Poštovani D?emate!

                Danas je 29. Ša'ban 1435.hg. i sa akšamom nam u pohode dolazi najdra?i i najbolji musafir šehri Ramazan.

Kako ga do?ekujemo?

U suri Et-Tewbe Svemilosni nam govori: „Zar oni ne vide da svake godine jedanput ili dvaput u iskušenje padaju, pa opet nit se kaju nit se opame?uju.“

Ovaj mubarek ramazan do?ekujemo pogo?eni poplavama i klizištima ogromsnih razmjera.

Bra?o moja,

Ima kušnji koje pogode pojedince, ponekad bra?ne drugove i porodice,  a nekim kušnjama se ispituje i podjse?a cijeli jedan narod, pa sve do kušnji ummeta. Kušnje dolaze kao ?emerne,gorke i teške, a nekad su obilje blagostanja, u?itka i sre?e. Svejedno, ?ovjek nije ostavljen bez kušnjei nije ostavljen da iz nje pouku (ibret) ne uzme. Cilj kušnje nije kazna, ve? da se ?ovjek  kao pokajnik-povratnik, mudroš?u pro?et i opame?en vrati u okrilje Gospodaru svome.

                Kušnje se ponavljaju, u razmacima vremenskim koje su sasvim odgovaraju?e da ?ovjeka podjsete na istinsko pokajanje i da je spas ?ovjekov jedino u okrilju ?iste i nepatvorene vjere u Boga Jedinog.

                Dvije decenije su prošle od kada se na nas sru?ila vatra rata, ubijanja, mu?enja, silovanja, progona i još uvijek tra?imo razbacane kosti naših najmilijih  i taj u?as još uvijek traje,  a ve? sredinom maja na nas se sru?i kiša koja poplavi naše gradove, ku?e, plodna polja... Klizišta ?ak i kosti naših umrlih izbaci, i sve u trenu nestade što su ljudi godinama sticali. Jedan od postradalih pri?a: „Sav ovaj u?as bio je popra?enm stravi?nim i gromoglasnim hukom od kojeg se ledi krv u našim  venama pomiješan sa glasovima prestrašenih ?ivotinja...“

                Da, bra?o moja, bio je to glas pobune prirode, Allahovog dara, ?iju smo vodu podcjenjivalii bagatelisali, rijeke i potoci se naši pobunili što smo od njih smetljište napravili, zemlja se pobunila zbog grijeha ljudskih koji su ljudi na njoj ?inili. Dakle, priroda se pobunila, a njena pobuna ovako izgleda...

                Ali, prije svega stoji da smo bili na Boga zaboravili usljed  naše preokupiranosti   dunjalukom, svog bli?njeg smo zaboravili, komšiju starog i nevoljnog ostavili, naše muhabete (razgovore pune ljubavi) u sva?e pretvorili...

                Za konzervu spremni glavu nekome skinuti...

I Allah Milosni naredi  zemlji i nebu da se protiv nas ovakvih kakvi smo pobuni i da nas svojom pobunom opomene. I da nam šansu pru?i, šansku na popravak i povratak u red i poredak Bo?iji, u vjeru ?istu i nepatvorenu.

                Elhamdulillah, Bošpnjaci muslimani Tesli?asu ovaj put pošte?eni poplave i klizišta. Zna?i li to da se ovo na nas ne odnosi? Zna?i li to da mi nemamo krivice u svemu ovome?

                Bra?o, ne smijemo biti oholi hvalisavci i umišljeni kako nas ove kušnje ne?e pogoditi. Ovo je prilika da svako sebi postavi pitanje: „Da li sam ja bna svemu ovome što mi je deato dovoljno zahvalan Gospodaru svome? Obavezuje li menepatnja bli?njeg moga iz Maglaja, Doboja, Zavidovi?a, ?ep?a itd.?

                Poslušajmo pri?u o Ebu Husejmi koji u?iva u blagostanju naspram Poslanika a.s. i njegovih ashaba koji se pr?e na pijesku dok se kre?u ka Tebuku. U hladovini svoga vrta Ebu Husejme govori: „Vidite, ja sjedim ovdje u hladu. Oko mene su rodna palmina stabla, a tu je i hladna i bistra voda, a uz mene je i draga mi i lijepa moja ?ena. A šta je sa Allahovim poslanikom a.s.? on putuje po u?arenom pijesku  i pe?e se na usijanoj ?ezi. Zato ovo dobro koje u ovom ?asu u?ivam meni ne dolikuje!“Izgovorivši ovo, istog ?asa se opremio, sve ostavio i otišaom da se pridru?i Poslaniku a.s. i ashabima.

                Pri?a o Ebu Husejmi je pri?a o onima koji se saosje?aju sa patnjama svojih bli??njih i uz to Allahu D?.š. se zahvaljuju.

                Bra?o moja, ovo je veliki ispit, te?a, ali ga je mogu?e uspješno polo?iti. A ko usopješno polo?i ispit, radost i nagrada je neizmjerna...

                Evo nma ramazana, evo prilike za popravnim, da kroz post i ibadet izgradimo saosje?anje prema svome bli?njem, svome bratu u vjeri, da kroz post shvatimo svu ogavnost i pogubnost grijeha, a pogotovo ogavnog javnog ?injenja grijeha.

Ramazan je prilika da izgradimo me?umuslimansko povjerenje, jer gubitak povjerenja je jedan od predznaka smaka svijeta.

                Ramazan je prilika da do maksimuma oja?amo svoju vezu s Bogom Mo?nim, pa koja nam druga VEZA treba?!

Ramzan nam je šansa  da uspostavimo mir sa prirodom, tim prelijepim darom Allahovim.

Ramzan je prilika i šansa da svoju dušu i svoje misli i svoja djela od ru?nog i prljavog grijeha  o?istimo i da tako ?isti i od grihea rastere?eni u Allahovo obzorje pohrlimo.

                Ramazan je prilika i šansa, a nikako teret i teško?a.

Ramazan je okvior kroz koji se u D?emat ulazi.

Ka?e Poslanik a.s.: „Ko provede Ramazan vjeruju?i i nadaju?i se Allahovoj nagradi bit ?e mu oprošteni prethodni grijesi.“

U to ime, svima vama, vašim bli?njim i Ramazan Šerif Mubarek Olsun mole?i Allaha da nmam podari imana i mudrosti, snage i zdravlja da ga ispostimo onako kako ?e Allah s  nama zadovoljan biti.

AMIN!!!!!


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba